Aspose.Slides  for Java

Java PowerPoint API från Aspose.Slides

Skapa, modifiera, slå samman, klona, ​​skydda, konvertera och manipulera PowerPoint PPT, PPTX i Java såväl som andra presentationsformat.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Slides för Java är ett Java PowerPoint API för presentationshantering och hantering. Det låter utvecklare läsa, skriva, konvertera och manipulera PowerPoint-presentationer i Java. Alla dokumentelement som bilder, tabeller, text, diagram, former, bilder och SmartArt-diagram är tillgängliga för manipulation.

Aspose.Slides för Java API stöder export av presentationer till PDF, PDF/A, HTML, XPS och bildformat. Java PowerPoint API innehåller många utökade Java PPT-funktioner som: sammanfoga, klona, ​​dela, jämföra, skriva ut PPT(X)-presentationer i Java. Aspose.Slides för Java API fungerar utan att några ytterligare beroenden behövs.

Avancerade funktioner i Java PowerPoint API

Skapa eller klona befintliga bilder från mallar

Spara och öppna filer till och från strömmar

Skapa presentationer från databasen

Skapa former och lägg till text i former på bilder

Arbeta med PowerPoint-tabeller

Hantera text- och formformatering

Ta bort eller applicera skyddet på former

Bädda in Excel-diagram som OLE-objekt i bilder

Arbeta med ActiveX-komponenter

Konvertera presentation till flera format i Java

Aspose.Slides för Java API renderar presentationer till ett stort antal standardformat som liknar originalet med hjälp av dess renderingsmotor. Återgivningsmotorn är speciellt utformad för att rendera med högsta trohet mot PowerPoint. Att konvertera presentationer till vilket format som helst är enkelt genom att bara ladda, ställa in utdataformatet och anropa Spara-metoden. Med Java PowerPoint API definierar du inställningarna för Java PPT-konvertering för att ändra utdatadokumentet i en fart.

Rendera presentationer - Java

// load the file to be rendered

Presentation prest = new Presentation(dir + "template.pptx");

// Convert PPTX to PDF, XPS and TIFF

prest.save(dir + "output.pdf", SaveFormat.Pdf);

prest.save(dir + "output.xps", SaveFormat.Xps);

prest.save(dir + "output.tiff", SaveFormat.Tiff);

Ändra presentationselement i Java

Aspose.Slides för Java API kan hantera alla bildelement inklusive tabell, textruta, rektangel, polylinje, ellips, auto-form, bildram, videoram, ljudram och OLE-objektram. Java PowerPoint API tillhandahåller också en väldesignad uppsättning Java PPT-klasser som gör att du kan manipulera vart och ett av dessa element på ett omfattande sätt.

Manipulera PowerPoint SmartArt i Java

Aspose.Slides för Java API kan enkelt skapa eller komma åt, manipulera och ta bort befintliga SmartArt-former från en bild. Java PowerPoint API underlättar att dynamiskt utforska SmartArts egenskaper eller att hantera SmartArt-noder samt manipulera layout, stil och färg på SmartArt-former.

Skapa presentationsminiatyrer i Java

Det finns många möjligheter att använda miniatyrbilder som: skapa en onlinepresentationsvisare på en anpassad webbplats, dela miniatyrbilder med kunder som en presentationsmall och många andra. Aspose.Slides för Java API gör det möjligt att skapa bildminiatyrer med bara några rader kod.

Skapa bildens miniatyrbild - Java

// load the file

Presentation prest = new Presentation(dir + "template.pptx");

// access the first slide from the collection

ISlide sld = prest.getSlides().get_Item(0);

// create a full scale image of the slide

BufferedImage image = sld.getThumbnail(1f, 1f);

// save the image in JPEG format

ImageIO.write(image, "jpeg", new File(dir + "output.jpg"));

Microsoft Office Automation – Behövs inte

API är byggt med hanterad kod som inte behöver Microsoft Office eller Microsoft PowerPoint för att installeras på maskinen för att fungera med PowerPoint-dokumentformat. Det är ett perfekt Microsoft PowerPoint-automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.