DOCX JPG PDF XML PPTX
 Product Family
PPSM

Konvertera PPTX till PPSM via Java

PPTX till PPSM Java-konvertering för att konvertera enstaka eller flera sidor till PPSM med hjälp av lokalt Java-bibliotek.

Hur man konverterar PPTX till PPSM med Java

För att rendera PPTX till PPSM kommer vi att använda

Aspose.Slides för Java

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt konverterings-API för Java-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att konvertera PPTX till PPSM via Java

Java-utvecklare kan enkelt konvertera PPTX-fil till PPSM på bara några rader kod.

 1. Ladda PPTX-fil med en instans av klassen Presentation
 2. Anropa metoden Presentation.save medan du anger sökvägen till utdatafilen och SaveFormat
 3. PPSM-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör exempelkoden för Java-konvertering, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Slides för Java direkt från Maven.
 

Källkod för PPTX till PPSM Java-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
Presentation presentation = new Presentation("template.pptx");
// save the presentation as PPSM
presentation.save("output.ppsm", SaveFormat.Ppsm);  
 
 • Gratis app att konvertera PPTX till PPSM

  Prova vår gratis Collage -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PPTX TO BMP (Bitmappsbild)
  PPTX TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPTX TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPTX TO JPEG (JPEG-bild)
  PPTX TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPTX TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPTX TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPTX TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPTX TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPTX TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPTX TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPTX TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPTX TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPTX TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPTX TO SWF (SWF-format)
  PPTX TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPTX TO XPS (XML-pappersspecifikationer)