PNG JPG BMP TIFF PPT
Aspose.Slides for Java

Analysera PPT-format i Java

Native och högpresterande PPT-dokumentanalys med Aspose.Slides på serversidan för Java API:er, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Hur man tolkar PPT-fil med Java

För att analysera PPT-fil kommer vi att använda

Aspose.Slides för Java

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt parsnings-API för Java-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt från

Maven

och installera det i ditt Maven-baserade projekt genom att lägga till följande konfigurationer till pom.xml.

Förvar


<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository>

Beroende


<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>version of aspose-slides API</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

Steg för att analysera PPT-filer i Java

En grundläggande dokumentanalys med Aspose.Slides för Java API:er kan göras med bara några rader kod.

 1. Ladda PPT-fil genom att instatera presentationsklassen.

 2. Skaffa första bildtextramar.

 3. Gå igenom varje styckedel.

 4. Få den önskade utdata som text, typsnitt etc.

Systemkrav

Aspose.Slides för Java stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med Java Runtime Environment för JSP/JSF Application och Desktop Applications.
 • Hämta senaste versionen av Aspose.Slides för Java direkt från Maven .
 

Analysera PPT-filer - Java

//Load PPT file
Presentation pptPresentation = new Presentation("demo.ppt");
try{
  //Get an Array of TextFrameEx objects from the first slide
  ITextFrame[] textFramesSlideOne = SlideUtil.getAllTextBoxes(pptPresentation.getSlides().get_Item(0));

  //Loop through the Array of TextFrames
  for (int i = 0; i < textFramesSlideOne.length; i++){
    //Loop through paragraphs in current TextFrame
    for (IParagraph para : textFramesSlideOne[0].getParagraphs()){
      //Loop through portions in the current Paragraph
      for (IPortion port : para.getPortions()){
        //Display text in the current portion
        System.out.print(port.getText());

        //Display font height of the text
        System.out.print(port.getPortionFormat().getFontHeight());

        //Display font name of the text
        System.out.print(port.getPortionFormat().getLatinFont().getFontName());
      }
    }
  }
} finally {
  if (pptPresentation != null) pptPresentation.dispose();
}
//Similarly extarcting text from the Whole Presentation
//Use getAllTextFrames(pptPresentation, true) method and Iterate through Array  

  
 
 • Om Aspose.Slides för Java API

  Aspose.Slides API kan användas för att läsa, skriva, manipulera och konvertera Microsoft PowerPoint-dokument till PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP och olika andra format. Man kan skapa nya filer från grunden och spara dem i relevanta format som stöds. Aspose.Slides är ett fristående API för att skapa, analysera eller manipulera presentationer, bilder och element och det är inte beroende av någon programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online PPT Parser Live Demos

  Extract text and images from PPT documents right now by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download Aspose API.
    No need to write any code.
    Just upload your PPT files.
    It will be parsed instantly.

  PPT Vad är PPT filformatet

  A file with PPT extension represents PowerPoint file that consists of a collection of slides for displaying as SlideShow. It specifies the Binary File Format used by Microsoft PowerPoint 97-2003. A PPT file can contain several different types of information such as text, bulleted points, images, multimedia and other embedded OLE objects. Microsoft came up with newer file format for PowerPoint, known as PPTX, from 2007 onwards that is based on Office OpenXML and is different from this binary file format. Several other application programs such as OpenOffice Impress and Apple Keynote can also create PPT files.

  Läs mera

  Andra parsningsdokument som stöds

  Med Java kan man enkelt analysera andra format inklusive.

  ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPTX (Öppna XML-presentationsformat)