PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides for Java
PPT

Lås eller lösenordsskydda PPT med Java

Bygg dina egna Java-appar för att skydda presentationsfiler med API:er på serversidan.

Skydda en PPT presentation via Java

Med Aspose.Slides for Java kan du skydda din PPT-presentation från att öppnas eller ändras genom att ange ett lösenord. Sedan, för att öppna eller ändra den låsta presentationen, måste en användare ange lösenordet.

Kryptera en PPT presentation med Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt");
try {
  presentation.getProtectionManager().encrypt("123123");
  presentation.save("encrypted-pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Ställa in skrivskydd till en PPT presentation med Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt");
try {
  presentation.getProtectionManager().setWriteProtection("123123");
  presentation.save("write-protected-pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Så här lösenordsskyddar du PPT via Java

Det här är stegen för att skydda PPT-filer.

 1. Ladda PPT med en instans av Presentation

 2. Skydda presentationen med ProtectionManager-klassen

 3. Spara resultatet i formatet PPT

Andra skyddade format som stöds

Med Java kan du också skydda följande format: