PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides for Java
PPTX

Lås eller lösenordsskydda PPTX med Java

Bygg dina egna Java-appar för att skydda presentationsfiler med API:er på serversidan.

Skydda en PPTX presentation via Java

Med Aspose.Slides for Java kan du skydda din PPTX-presentation från att öppnas eller ändras genom att ange ett lösenord. Sedan, för att öppna eller ändra den låsta presentationen, måste en användare ange lösenordet.

Kryptera en PPTX presentation med Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.pptx");
try {
  presentation.getProtectionManager().encrypt("123123");
  presentation.save("encrypted-pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Ställa in skrivskydd till en PPTX presentation med Java


Presentation presentation = new Presentation("pres.pptx");
try {
  presentation.getProtectionManager().setWriteProtection("123123");
  presentation.save("write-protected-pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Så här lösenordsskyddar du PPTX via Java

Det här är stegen för att skydda PPTX-filer.

 1. Ladda PPTX med en instans av Presentation

 2. Skydda presentationen med ProtectionManager-klassen

 3. Spara resultatet i formatet PPTX

Andra skyddade format som stöds

Med Java kan du också skydda följande format: