Aspose.Slides  for .NET Core

.NET Core API för presentationer

Bygg plattformsoberoende .NET Core-lösningar för bearbetning av presentationer utan PowerPoint och Office Automation.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Slides för .NET Core används för att skapa presentationslösningar på alla operativsystem: Windows, Linux eller macOS. Skapa och ändra presentationen och dess element: text, tabeller, diagram, media, animationer, SmartArts och ActiveX-element.

Utöka dina applikationer med presentationsvisare, skapare, konverterare, redigerare, mallkonstruktör, manager, sammanslagning, jämförelse, splitter, skrivare, beskyddare och andra. Tillåt C#-applikationer att ändra presentationsinnehåll: texter, tabeller, diagram, media, SmartArts, ActiveX.

.NET Core PowerPoint API från Aspose.Slides är en unik chans att undvika kodduplicering och använda all kraften hos .NET Core-plattformen. API:et fungerar oberoende av PowerPoint eller Open Office och kräver dem inte.

Avancerade funktioner i .NET Core PowerPoint API

Skapa eller klona bilder från mallar

Arbeta med PowerPoint-tabeller via API

Applicera eller ta bort skyddet på former

Lägg till Excel-diagram som OleObjects till bilder

Stöd för länkade OleObjects

Skapa presentationer från databasen

Skydda presentationer och resulterande PDF

Skriv ut presentationer på en fysisk skrivare

Skapa och anpassa diagram

Konvertera presentation i .NET Core

Aspose.Slides för .NET Core API kan konvertera alla PowerPoint-presentationsformat till ett dokument, bild, webb eller filformat. Några av de populära konverteringsformaten är: PDF, HTML, JPEG, XPS. Presentationsformat kan också konverteras mellan varandra (t.ex. PPT till PPTX, PPTX till ODP), eller till ett mallformat (t.ex. PPTX till POTM), ett bildspelsformat (t.ex. PPTX till PPSX) och vice versa. Kvaliteten på den konverterade filen är den högsta tack vare en renderingsmotor utvecklad av Aspose.Slides för PowerPoint .NET Core API. Du kan vara säker på att konvertera vilken presentation som helst på valfritt operativsystem: Windows, Linux eller macOS.

Rendera presentationer - C#

// load the file to be converted

var prs = new Aspose.Slides.Presentation(dir + "template.pptx");

// render as PDF, XPS & TIFF

prs.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Pdf);

prs.Save(dir + "output.xps", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Xps);

prs.Save(dir + "output.tiff", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Tiff);

Ändra presentation i .NET Core

Med Aspose.Slides för .NET Core kan du ändra logiken och utseendet på presentationen. Allt textinnehåll kan redigeras via sådana element som text, stycke, del, tabell, anteckning, kommentar, mattesymbol. 2D, 3D-effekter och animationer är tillgängliga för former, diagram, SmartArts, WordArts. Presentationsdesign kan skapas med hjälp av mall, tema, slide master, slide layout. Media, vattenstämpel, ActiveX kan också nås via PowerPoint .NET Core API av Aspose.Slides.

Slå samman, jämför, dela, skriv ut presentation i .NET Core

Aspose.Slides för .NET Core stöder många ytterligare funktioner som inte tillhandahålls av PowerPoint och annan programvara från tredje part för presentationer. Bland dem är att jämföra presentationer och mallar, dela upp presentationer baserat på den anpassade logiken, slå samman presentationer av olika format, slå samman/tillämpa mallar till en uppsättning presentationer, skriva ut presentationer, etc.

Microsoft Office Automation – Behövs inte

Aspose.Slides för .NET Core behöver inte Microsoft Office eller Microsoft PowerPoint för att vara installerat på maskinen för att fungera med PowerPoint-format. Det är ett perfekt Microsoft Office-automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användare har att säga om PowerPoint API:er.

 
 
Visa fallstudier