Aspose.Slides  for .NET

.NET API för PowerPoint-filformat

Läs, skriv, modifiera, slå samman, klona, ​​skydda och konvertera PowerPoint- och OpenOffice-presentationer i .NET C# utan någon extern programvara.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Slides för .NET är ett Presentation Processing API för PowerPoint- och OpenOffice-format. Aspose.Slides gör det möjligt för applikationer att läsa, skriva, skydda, ändra och konvertera presentationer i .NET C#. Hantera presentationstext, former, diagram, tabeller och animationer, lägg till ljud och video till bilder, förhandsgranska bilder.

Aspose.Slides för .NET stöder alla populära presentationsformat. Använd C# för att slå samman, dela, klona och återanvända flera PowerPoint-presentationer, mallar och bilder på många olika sätt. Dessutom erbjuder API ett antal avancerade funktioner som att skriva ut på fysiska skrivare och rendera presentationer till format med fast layout, HTML och bilder.

Aspose.Slides för .NET är ett fristående API och kräver inte Microsoft PowerPoint eller någon annan extra programvara eller bibliotek.

Avancerade .NET C# PowerPoint API-funktioner

Skapa eller klona bilder från mallar

Arbeta med PowerPoint-tabeller via API

Applicera eller ta bort skyddet på former

Lägg till Excel-diagram som OleObjects till bilder

Stöd för länkade OleObjects

Skapa presentationer från databasen

Skydda presentationer och resulterande PDF

Skriv ut presentationer på en fysisk skrivare

Skapa och anpassa diagram

Konvertera presentation till PDF, HTML, TIFF eller XPS i .NET C#

Aspose.Slides för .NET API har sin egen renderingsmotor, speciellt designad för att rendera PowerPoint- och OpenOffice-format med högsta kvalitet. .NET C# PowerPoint API låter dig exportera presentationer till ett antal industristandardformat som PDF, HTML, TIFF och XPS med resultat som är identiska med den ursprungliga presentationen. Dessutom, för att konvertera en PPT till C#, behöver du bara ladda presentationsfilen och anropa Spara-metoden tillsammans med önskat utdataformat. C# PowerPoint-konvertering är verkligen så enkelt med Aspose.Slides för .NET API.

Rendera presentationer - C#

// load the file to be converted

var prs = new Aspose.Slides.Presentation(dir + "template.pptx");

// render as PDF, XPS & TIFF

prs.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Pdf);

prs.Save(dir + "output.xps", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Xps);

prs.Save(dir + "output.tiff", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Tiff);

Formatera presentationsinnehåll i .NET C#

Det är möjligt att formatera text och former på bilder i C# med Aspose.Slides .NET API. Text på presentationer hanteras med hjälp av textramar kopplade till former. Detta gör det enkelt för utvecklarna att formatera text med hjälp av stycken och delar associerade med textramarna. Du kan också manipulera attribut för formelement som position, storlek, linje, bild, text och fyllning med vårt C# PowerPoint API.

Skapa och ändra PowerPoint SmartArt i .NET C#

Aspose.Slides för .NET underlättar att skapa SmartArt-former från grunden samt ger möjlighet att komma åt, manipulera eller ta bort befintliga SmartArt-objekt från en bild. Dessutom ger .NET C# PowerPoint API möjligheten att lägga till, ta bort eller iterera noderna i en SmartArt. Du kan också dynamiskt ändra SmartArts utseende, såsom inställningsstil, färg och layout.

Skydda presentation i .NET C#

Aspose.Slides för .NET API kan låsa presentationsfiler för att skydda innehållet från att ändras. Utvecklare kan också lösenordsskydda PPT i C#, såväl som det konverterade PDF-dokumentet för säker distribution. C# PowerPoint API stöder även läsläge för de genererade presentationerna och dess dokumentegenskaper.

Skapa Presentation Viewer med bildminiatyrer i .NET C#

Aspose.Slides för .NET kan generera miniatyrbilder av bilderna så att du kan distribuera bildbilder till de användare som inte har PowerPoint-programmet installerat på sina maskiner. Du kan använda C# PowerPoint API för att visa PPT i .NET C#-applikation av vilken typ som helst: anpassad webbplats, skrivbordsapp, etc. Använd den här funktionen för att skapa din egen presentationsvisare i C#.

Generera bildminiatyrer via .NET - C#

// load the presentation file

var prs = new Aspose.Slides.Presentation(dir + "template.pptx");

// access the first slide from the collection

var sld = prs.Slides[0];

// create a full scale image of the slide

var bmp = sld.GetThumbnail(1f, 1f);

// save the image in JPEG format

bmp.Save(dir + "output.jpg", System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);

Microsoft Office Automation – Behövs inte

Aspose.Slides för .NET är byggd med hanterad kod som inte behöver Microsoft Office eller Microsoft PowerPoint för att installeras på maskinen för att fungera med PowerPoint-dokumentformat. Det är ett perfekt Microsoft Office-automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användare har att säga om PowerPoint API:er.

 
 
Visa fallstudier