HTML JPG PDF XML ODP
 Product Family
PDF

Konvertera ODP till PDF via C#

Exportera PowerPoint® ODP-filer till PDF på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar ODP till PDF med C#

För att konvertera ODP till PDF kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera ODP till PDF via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera ODP-filer till PDF på bara några rader kod.

 1. Ladda ODP-fil med en instans av klassen Presentation

 2. Anropa metoden Spara samtidigt som du anger sökvägen till utdatafilen och SaveFormat.Pdf som parametrar

 3. PDF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar ODP till PDF C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a ODP file
var presentation = new Presentation("template.odp");
// save the presentation as PDF
presentation.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf); 
 
 • Gratis app att konvertera ODP till PDF

  Prova vår gratis app att konvertera PPT till PDF

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera ODP till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

  ODP TO BMP (Bitmappsbild)
  ODP TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  ODP TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  ODP TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  ODP TO JPEG (JPEG-bild)
  ODP TO OTP (OpenDocument standardformat)
  ODP TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  ODP TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  ODP TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  ODP TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  ODP TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  ODP TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  ODP TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  ODP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  ODP TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  ODP TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  ODP TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  ODP TO SWF (SWF-format)
  ODP TO TIFF (Taggad bildformat)
  ODP TO XPS (XML-pappersspecifikationer)