HTML JPG PDF XML OTP
 Product Family
PPT

Konvertera OTP till PPT via C#

Exportera PowerPoint® OTP-filer till PPT på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar OTP till PPT med C#

För att konvertera OTP till PPT kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera OTP till PPT via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera OTP-filer till PPT på bara några rader kod.

 1. Ladda OTP-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa metoden Spara samtidigt som du anger sökvägen till utdatafilen och SaveFormat.Ppt som parametrar

 3. PPT-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar OTP till PPT C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a OTP file
var presentation = new Presentation("template.otp");
// save the presentation as PPT
presentation.Save("output.ppt", SaveFormat.Ppt); 
 
 • Gratis app att konvertera OTP till PPT

  Prova vår gratis MP4 To MP3 -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera OTP till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  OTP TO BMP (Bitmappsbild)
  OTP TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  OTP TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  OTP TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  OTP TO JPEG (JPEG-bild)
  OTP TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  OTP TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  OTP TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  OTP TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  OTP TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  OTP TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  OTP TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  OTP TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  OTP TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  OTP TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  OTP TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  OTP TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  OTP TO SWF (SWF-format)
  OTP TO TIFF (Taggad bildformat)
  OTP TO XPS (XML-pappersspecifikationer)