HTML jpg PDF XML PPT
 Product Family
PDF

Konvertera PDF till XML i C#

PowerPoint .NET API för att konvertera PDF-dokument till XML-filer på NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar PDF till XML i C#

Hur konverterar jag PDF till XML i kod?

Genom att använda Aspose.Slides for .NET kan alla utvecklare eller applikationer konvertera PDF till XML-filer med bara några rader C#-kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för .NET PDF-sidor till XML snabbt. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera PDF till XML och många andra filformat.

För att installera Aspose.Slides: Öppna NuGet pakethanteraren. Sök efter Aspose.Slides och installera den.

Eller så kan du installera Aspose.Slides genom att köra det här kommandot från Package Manager-konsolen.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Hur man konverterar PDF till XML i C#

Utvecklare och applikationer kan konvertera PDF till XML på detta sätt:

 1. Skapa en instans av klassen Presentation.

 2. Ladda PDF-filen.

 3. Lägg till bilder baserat på PDF-sidorna.

 4. Spara bilderna till XML.

Systemkrav

Innan du kör C#-koden för konvertering av PDF till XML måste din maskin ha dessa förutsättningar:

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL har refererats i ditt projekt.
 

C#-kod för att konvertera PDF till XML

using (Presentation pres = new Presentation())
  {
    pres.Slides.AddFromPdf("doc.pdf");
    pres.Slides.RemoveAt(0); // removes default empty slide

    for (var index = 0; index < pres.Slides.Count; index++)
    {
      ISlide slide = pres.Slides[index];
      using (FileStream stream = new FileStream($"doc-{index}.xml", FileMode.Create, FileAccess.Write))
      {
        slide.WriteAsSvg(stream);
      }
    }
  }
 
 • Gratis onlinekonverterare

  Hur man konverterar PPT till HTML i Python

  Andra omvandlingar som stöds

  Aspose.Slides stöder konverteringsoperationer för många filformat

  PPT TO BMP (Bitmap Image)
  PPT TO EMF (Enhanced Metafile Format)
  PPT TO GIF (Graphical Interchange Format)
  PPT TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPT TO PNG (PNG Image)
  PPT TO ODP (OpenDocument Presentation Format)
  PPT TO OTP (OpenDocument Standard Format)
  PPT TO PNG (Portable Network Graphics)
  PPT TO POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
  PPT TO POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
  PPT TO POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
  PPT TO PPS (PowerPoint Slide Show)
  PPT TO PPSM (Macro-enabled Slide Show)
  PPT TO PPSX (PowerPoint Slide Show)
  PPT TO PPTM (Macro-enabled Presentation File)
  PPT TO PPTX (Open XML presentation Format)
  PPT TO SVG (Scalable Vector Graphics)
  PPT TO SWF (SWF Format)
  PPT TO TIFF (Tagged Image Format)
  PPT TO XPS (XML Paper Specifications)