HTML JPG PDF XML POT
 Product Family
SWF

Konvertera POT till SWF via C#

Exportera PowerPoint® POT-filer till SWF på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar POT till SWF med C#

För att konvertera POT till SWF kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera POT till SWF via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera POT-filer till SWF på bara några rader kod.

 1. Ladda POT-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa metoden Spara medan du anger sökvägen för utdatafilen och SaveFormat.Swf som parametrar

 3. SWF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar POT till SWF C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a POT file
var presentation = new Presentation("template.pot");
// save the presentation as SWF
presentation.Save("output.swf", SaveFormat.Swf); 
 
 • Gratis app att konvertera POT till SWF

  Prova vår gratis MP4 To MP3 -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera POT till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  POT TO BMP (Bitmappsbild)
  POT TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  POT TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  POT TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  POT TO JPEG (JPEG-bild)
  POT TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  POT TO OTP (OpenDocument standardformat)
  POT TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  POT TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  POT TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  POT TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  POT TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  POT TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  POT TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  POT TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POT TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  POT TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  POT TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  POT TO TIFF (Taggad bildformat)
  POT TO XPS (XML-pappersspecifikationer)