HTML JPG PDF XML POTM
 Product Family
PPT

Konvertera POTM till PPT via C#

Exportera PowerPoint® POTM-filer till PPT på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar POTM till PPT med C#

För att konvertera POTM till PPT kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera POTM till PPT via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera POTM-filer till PPT på bara några rader kod.

 1. Ladda POTM-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa metoden Spara samtidigt som du anger sökvägen till utdatafilen och SaveFormat.Ppt som parametrar

 3. PPT-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar POTM till PPT C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a POTM file
var presentation = new Presentation("template.potm");
// save the presentation as PPT
presentation.Save("output.ppt", SaveFormat.Ppt); 
 
 • Gratis app att konvertera POTM till PPT

  Prova vår gratis Collage -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera POTM till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  POTM TO BMP (Bitmappsbild)
  POTM TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  POTM TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  POTM TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  POTM TO JPEG (JPEG-bild)
  POTM TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  POTM TO OTP (OpenDocument standardformat)
  POTM TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  POTM TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  POTM TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  POTM TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  POTM TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  POTM TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  POTM TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  POTM TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  POTM TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  POTM TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  POTM TO SWF (SWF-format)
  POTM TO TIFF (Taggad bildformat)
  POTM TO XPS (XML-pappersspecifikationer)