HTML JPG PDF XML POTX
 Product Family
PPSM

Konvertera POTX till PPSM via C#

Exportera PowerPoint® POTX-filer till PPSM på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar POTX till PPSM med C#

För att konvertera POTX till PPSM kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera POTX till PPSM via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera POTX-filer till PPSM på bara några rader kod.

 1. Ladda POTX-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa metoden Spara samtidigt som du anger sökvägen för utdatafilen och SaveFormat.Ppsm som parametrar

 3. PPSM-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar POTX till PPSM C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a POTX file
var presentation = new Presentation("template.potx");
// save the presentation as PPSM
presentation.Save("output.ppsm", SaveFormat.Ppsm); 
 
 • Gratis app att konvertera POTX till PPSM

  Prova vår gratis Editor -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera POTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  POTX TO BMP (Bitmappsbild)
  POTX TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  POTX TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  POTX TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  POTX TO JPEG (JPEG-bild)
  POTX TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  POTX TO OTP (OpenDocument standardformat)
  POTX TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  POTX TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  POTX TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  POTX TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  POTX TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  POTX TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  POTX TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  POTX TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  POTX TO SWF (SWF-format)
  POTX TO TIFF (Taggad bildformat)
  POTX TO XPS (XML-pappersspecifikationer)