HTML JPG PDF XML PPS
 Product Family
JPEG

Konvertera PPS till JPEG via C#

Exportera PowerPoint® PPS-filer till JPEG på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar PPS till JPEG med C#

För att konvertera PPS till JPEG kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera PPS till JPEG via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera PPS-filer till JPEG på bara några rader kod.

 1. Ladda PPS-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Iterera genom varje bild i presentationen

 3. Skapa en fullskalig bild som en bitmapp med varje iteration

 4. Ring Bitmap.Save-metoden med JPEG-filtillägg och ImageFormat.Jpeg som parametrar

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar PPS till JPEG C#-konvertering

using (var presentation = new Presentation("template.pps"))
{
  // iterate over all slides in the presentation
  foreach (var slide in presentation.Slides)
  {
    // create a full scale image
    var bitmap = slide.GetThumbnail(1f, 1f);

    // save the image to disk in JPEG format
    bitmap.Save(string.Format("Slide_{0}.jpeg", slide.SlideNumber), System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
  }
} 
 
 • Gratis app att konvertera PPS till JPEG

  Prova vår gratis app att konvertera PPT till JPG

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPS till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

  PPS TO BMP (Bitmappsbild)
  PPS TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  PPS TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPS TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPS TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPS TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPS TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPS TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPS TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPS TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPS TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPS TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPS TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPS TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPS TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPS TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPS TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPS TO SWF (SWF-format)
  PPS TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPS TO XPS (XML-pappersspecifikationer)