HTML JPG PDF XML PPSM
 Product Family
PPTM

Konvertera PPSM till PPTM via C#

Exportera PowerPoint® PPSM-filer till PPTM på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar PPSM till PPTM med C#

För att konvertera PPSM till PPTM kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera PPSM till PPTM via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera PPSM-filer till PPTM på bara några rader kod.

 1. Ladda PPSM-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa metoden Spara samtidigt som du anger sökvägen till utdatafilen och SaveFormat.Pptm som parametrar

 3. PPTM-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar PPSM till PPTM C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a PPSM file
var presentation = new Presentation("template.ppsm");
// save the presentation as PPTM
presentation.Save("output.pptm", SaveFormat.Pptm); 
 
 • Gratis app att konvertera PPSM till PPTM

  Prova vår gratis Editor -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPSM till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PPSM TO BMP (Bitmappsbild)
  PPSM TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  PPSM TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPSM TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPSM TO JPEG (JPEG-bild)
  PPSM TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPSM TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPSM TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPSM TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPSM TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPSM TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPSM TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPSM TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPSM TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPSM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPSM TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPSM TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPSM TO SWF (SWF-format)
  PPSM TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPSM TO XPS (XML-pappersspecifikationer)