HTML JPG PDF XML PPSX
 Product Family
OTP

Konvertera PPSX till OTP via C#

Exportera PowerPoint® PPSX-filer till OTP på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar PPSX till OTP med C#

För att konvertera PPSX till OTP kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera PPSX till OTP via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera PPSX-filer till OTP på bara några rader kod.

 1. Ladda PPSX-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa metoden Spara samtidigt som du anger sökvägen till utdatafilen och SaveFormat.Otp som parametrar

 3. OTP-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar PPSX till OTP C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a PPSX file
var presentation = new Presentation("template.ppsx");
// save the presentation as OTP
presentation.Save("output.otp", SaveFormat.Otp); 
 
 • Gratis app att konvertera PPSX till OTP

  Prova vår gratis MP4 To MP3 -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPSX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PPSX TO BMP (Bitmappsbild)
  PPSX TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  PPSX TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPSX TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPSX TO JPEG (JPEG-bild)
  PPSX TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPSX TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPSX TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPSX TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPSX TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPSX TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPSX TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPSX TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPSX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPSX TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPSX TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPSX TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPSX TO SWF (SWF-format)
  PPSX TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPSX TO XPS (XML-pappersspecifikationer)