HTML JPG PDF XML PPT
 Product Family
PPS

Konvertera PPT till PPS via C#

Exportera PowerPoint® PPT-filer till PPS på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar PPT till PPS med C#

För att konvertera PPT till PPS kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera PPT till PPS via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera PPT-filer till PPS på bara några rader kod.

 1. Ladda PPT-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa metoden Spara samtidigt som du anger sökvägen till utdatafilen och SaveFormat.Pps som parametrar

 3. PPS-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar PPT till PPS C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a PPT file
var presentation = new Presentation("template.ppt");
// save the presentation as PPS
presentation.Save("output.pps", SaveFormat.Pps); 
 
 • Gratis app att konvertera PPT till PPS

  Prova vår gratis MP4 To MP3 -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPT till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

  PPT TO BMP (Bitmappsbild)
  PPT TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  PPT TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPT TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPT TO JPEG (JPEG-bild)
  PPT TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPT TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPT TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPT TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPT TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPT TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPT TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPT TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPT TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPT TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPT TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPT TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPT TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPT TO SWF (SWF-format)
  PPT TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPT TO XPS (XML-pappersspecifikationer)