HTML JPG PDF XML PPTM
 Product Family
POTM

Konvertera PPTM till POTM via C#

Exportera PowerPoint® PPTM-filer till POTM på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar PPTM till POTM med C#

För att konvertera PPTM till POTM kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera PPTM till POTM via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera PPTM-filer till POTM på bara några rader kod.

 1. Ladda PPTM-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa metoden Spara medan du anger sökvägen till utdatafilen och SaveFormat.Potm som parametrar

 3. POTM-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar PPTM till POTM C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a PPTM file
var presentation = new Presentation("template.pptm");
// save the presentation as POTM
presentation.Save("output.potm", SaveFormat.Potm); 
 
 • Gratis app att konvertera PPTM till POTM

  Prova vår gratis Video -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPTM till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

  PPTM TO BMP (Bitmappsbild)
  PPTM TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  PPTM TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPTM TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPTM TO JPEG (JPEG-bild)
  PPTM TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPTM TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPTM TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPTM TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPTM TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPTM TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPTM TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPTM TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPTM TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTM TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPTM TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPTM TO SWF (SWF-format)
  PPTM TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPTM TO XPS (XML-pappersspecifikationer)