HTML JPG PDF XML PPTX
 Product Family
PPT

Konvertera PPTX till PPT via C#

Exportera PowerPoint® PPTX-filer till PPT på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Hur man konverterar PPTX till PPT med C#

För att konvertera PPTX till PPT kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att konvertera PPTX till PPT via C#

.NET-utvecklare kan enkelt ladda och konvertera PPTX-filer till PPT på bara några rader kod.

 1. Ladda PPTX-fil med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa metoden Spara samtidigt som du anger sökvägen till utdatafilen och SaveFormat.Ppt som parametrar

 3. PPT-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för .NET-omvandlingen, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar PPTX till PPT C#-konvertering

// instantiate a Presentation object that represents a PPTX file
var presentation = new Presentation("template.pptx");
// save the presentation as PPT
presentation.Save("output.ppt", SaveFormat.Ppt); 
 
 • Gratis app att konvertera PPTX till PPT

  Prova vår gratis MP4 To MP3 -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PPTX TO BMP (Bitmappsbild)
  PPTX TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  PPTX TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPTX TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPTX TO JPEG (JPEG-bild)
  PPTX TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPTX TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPTX TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPTX TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPTX TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPTX TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPTX TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPTX TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPTX TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPTX TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPTX TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPTX TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPTX TO SWF (SWF-format)
  PPTX TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPTX TO XPS (XML-pappersspecifikationer)