Redigera PPT i C#

Kraftfullt plattformsoberoende .NET API för redigering av PPT med C#-kod på NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Redigera PPT med Aspose.Slides

Aspose.Slides för .NET är ett kraftfullt .NET-bibliotek som används för att manipulera och redigera presentationer. Du kan redigera en PPT-presentation genom att lägga till en ny textrad till den.

Redigera PPT i C#

Med hjälp av Aspose.Slides for .NET kan du lägga till en ny textrad till ett PPT-dokument med bara några rader kod.

C#-kod för redigering av PPT

using (Presentation presentation = new Presentation("pres.ppt"))
{
  AutoShape shape = (AutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  shape.TextFrame.Text = "New text";
  presentation.Save("pres.ppt", SaveFormat.Ppt);
}

Hur man redigerar PPT i C#

 1. Installera Aspose.Slides för .NET. Se Installation .

 2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

 3. Skapa en instans av klassen Presentation.

 4. Ladda PPT-presentationen du vill redigera.

 5. Lägg till en ny textrad.

 6. Spara den ändrade PowerPoint-filen.

Redigera andra filer

Du kan även redigera filer i andra format