Slå ihop Powerpoint, PDF, PPT eller andra dokument i C#

Höghastighets C#-bibliotek för att slå samman PPT, PPTX, PDF, PNG, JPEG och andra format.

Slå samman PPT, PPTX, PDF med C#

Aspose.Slides for .NET är ett kraftfullt C#-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att kombinera flera PPT/PPTX-presentationer. När du slår samman en presentation med en annan, kombinerar du effektivt deras bilder i en enda presentation för att få en fil. Aspose.Slides låter dig slå samman två presentationer på olika sätt. Du får sammanfoga presentationer med alla deras former, stilar, texter, formatering, kommentarer, animationer, etc. utan att behöva oroa dig för förlust av kvalitet eller data.

Slå samman PowerPoint-presentationer i C#

För att slå samman PowerPoint-presentationer måste du klona bilderna från en presentation till den andra.

Slå samman PPTX-filer med C#


// Instantiate a Presentation object that represents a target presentation file
using (Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx"))
{
  // Instantiate a Presentation object that represents a source presentation file
  using (Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx"))
  {
    foreach (ISlide slide in presentation2.Slides)
    {
      // Merge slides from source to target 
      presentation1.Slides.AddClone(slide);
    }
  }
  // Save the presentation
  presentation1.Save("merged-presentation.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Slå samman presentationer med Slide Master med C#

Den här C#-koden visar hur man slår samman flera presentationer till en och applicerar stilar från presentationsmall för bildspel. Så resultatpresentationen kommer att behålla samma källformatering och kommer att innehålla formatering från huvudbilden i en annan presentation.

Slå ihop flera PPT till singel i C#


// Instantiate a Presentation object that represents a target presentation file
using (Presentation presentation1 = new Presentation("presentation1.pptx"))
{
  // Instantiate a Presentation object that represents a source presentation file
  using (Presentation presentation2 = new Presentation("presentation2.pptx"))
  {
    // Merge first two slides only using slide master
    presentation1.Slides.AddClone(presentation2.Slides[0], presentation1.Masters[0], true);
    presentation1.Slides.AddClone(presentation2.Slides[1], presentation1.Masters[0], true);
  }
  presentation1.Save("merged-presentation-master.pptx", Export.SaveFormat.Pptx);
}

Hur man slår samman presentationer med Aspose.Slides för .NET API

Detta är stegen för att slå samman två PPTX-filer och spara resultatet som PDF i .NET.

 1. Installera Aspose.Slides for .NET .

 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C#-projekt.

 3. Öppna käll-PPTX-filerna i C#.

 4. Kombinera PPTX-filer med AddClone-metoden.

 5. Spara presentationen och få resultatet som en enda PDF-fil.

Andra format som stöds att slå samman

Du kan också kombinera andra filformat. Se andra format som stöds nedan.

OTP (OpenDocument Standard Format)
POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
PPS (PowerPoint Slide Show)
PPSM (Macro-enabled Slide Show)
PPSX (PowerPoint Slide Show)
PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
PPTM (Macro-enabled Presentation File)
PPTX (Open XML presentation Format)