Slå samman HTML i C#

Kraftfullt plattformsoberoende .NET API för sammanslagning av HTML-filer med C#-kod på NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin Platforms

Slå samman HTML till HTML med Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET är ett kraftfullt .NET-bibliotek som används för att skapa, konvertera, slå samman och manipulera presentationer, HTML-filer och andra dokument. När du slår samman HTML till HTML, kombinerar du effektivt innehållet från 2 dokument för att få en HTML-fil. Aspose.Slides låter dig slå samman HTML-dokument på olika sätt. Du får slå samman HTML med alla deras texter, formatering, stilar, etc.

Slå samman HTML till HTML i C#

Genom att använda Aspose.Slides for .NET kan du snabbt slå samman HTML-filer med bara några rader kod

C#-kod för att slå samman HTML till HTML

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  pres.Slides.RemoveAt(0); // removes default empty slide
  pres.Slides.AddFromHtml("page_1.html");
  pres.Slides.AddFromHtml("page_2.html");
  pres.Save("MergedFile.html", SaveFormat.Html);
}

Hur man slår samman HTML i C#

 1. Installera Aspose.Slides för .NET. Se Installation .

 2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

 3. Skapa en instans av klassen Presentation.

 4. Ladda HTML-filerna du vill slå samman.

 5. Spara det resulterande HTML-dokumentet.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil