Slå samman bild i C#

Kraftfullt plattformsoberoende .NET API för sammanslagning av bilder med C#-kod på NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar

Slå samman bild till bild med Aspose.Slides

Aspose.Slides för .NET är ett kraftfullt .NET-bibliotek som används för att slå samman och manipulera presentationer, bilder och andra filer. När du slår samman bild till bild, kombinerar du effektivt två bilder för att få en bild.

Slå samman bild till bild i C#

Genom att använda Aspose.Slides for .NET kan du snabbt slå samman bildfiler med bara några rader kod

C#-kod för att slå samman bild till bild

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  IPPImage image = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("imagepath1"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 360, 540, image);

  IPPImage image2 = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("imagepath2"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 360, 0, 360, 540, image2);

  pres.Slides[0].GetThumbnail(new Size(960, 720)).Save("merged-image.png", ImageFormat.Png);
}

Hur man slår ihop bilder i C#

 1. Installera Aspose.Slides för .NET. Se Installation .

 2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

 3. Skapa en instans av klassen Presentation.

 4. Ladda bilderna du vill slå ihop som bildramar.

 5. Spara den resulterande bilden.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil