Slå samman PDF i C#

Kraftfullt plattformsoberoende .NET API för sammanslagning av PDF-filer med C#-kod på NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin Platforms

Slå ihop PDF till PDF med Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET är ett kraftfullt .NET-bibliotek som används för att skapa, konvertera, slå samman och manipulera presentationer, PDF-filer och annat dokument. När du slår ihop PDF till PDF, kombinerar du effektivt sidor från 2 dokument för att få en PDF-fil. Aspose.Slides låter dig slå samman PDF-filer på olika sätt. Du får slå samman PDF-filer med alla deras former, stilar, texter, formatering, etc.

Slå ihop PDF till PDF i C#

Genom att använda Aspose.Slides for .NET kan du snabbt slå samman PDF-filer med bara några rader kod

C#-kod för att slå samman PDF till PDF

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  pres.Slides.RemoveAt(0); // removes default empty slide
  pres.Slides.AddFromPdf("firstFile.pdf");
  pres.Slides.AddFromPdf("secondFile.pdf");

  pres.Save("MergedFile.pdf", SaveFormat.Pdf);
}

Hur man slår ihop PDF i C#

 1. Installera Aspose.Slides för .NET. Se Installation .

 2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

 3. Skapa en instans av klassen Presentation.

 4. Ladda PDF-filerna du vill slå samman.

 5. Spara den resulterande PDF-filen.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil