Slå samman PNG till PDF i C#

Kraftfullt plattformsoberoende .NET API för sammanslagning av PNG till PDF-filer med C#-kod på NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin Platforms

Slå ihop PNG till PDF med Aspose.Slides

Aspose.Slides for .NET är ett kraftfullt .NET-bibliotek som används för att skapa, konvertera, slå samman och manipulera presentationer, bilder och annat filer. När du slår ihop PNG till PDF, kombinerar du effektivt PNG-bilder för att få en enda PDF-fil.

Slå samman PNG till PDF i C#

Genom att använda Aspose.Slides for .NET kan du snabbt slå ihop PNG till PDF med bara några rader kod

C#-kod för att slå ihop PNG till PDF

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  IPPImage png1 = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image1.png"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 100, 100, png1);

  IPPImage png2 = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image2.png"));
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 200, 100, 100, png2);

  pres.Save("MergedFile.pdf", SaveFormat.Pdf);
}

Hur man slår ihop PNG till PDF i C#

 1. Installera Aspose.Slides för .NET. Se Installation .

 2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

 3. Skapa en instans av klassen Presentation.

 4. Ladda PNG-bilderna du vill slå ihop som bildramar.

 5. Spara den resulterande PDF-filen.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil