Slå samman SVG till PNG i C#

Kraftfullt plattformsoberoende .NET API för sammanslagning av SVG- till PNG-bilder med C#-kod på NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin Platforms

Slå ihop SVG till PNG med Aspose.Slides

Aspose.Slides för .NET är ett kraftfullt .NET-bibliotek som används för att slå samman och manipulera presentationer, bilder och andra filer. När du slår ihop SVG till PNG, kombinerar du effektivt SVG-bilder för att få en PNG-bild.

Slå samman SVG till PNG i C#

Genom att använda Aspose.Slides for .NET kan du snabbt slå ihop SVG- till PNG-filer med bara några rader kod

C#-kod för att slå samman SVG till PNG

using (Presentation pres = new Presentation())
{
  ISvgImage svgImage = new SvgImage("doc.svg");
  IPPImage image = pres.Images.AddImage(svgImage);
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 360, 540, image);

  ISvgImage svgImage2 = new SvgImage("doc.svg");
  IPPImage image2 = pres.Images.AddImage(svgImage);
  pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 360, 0, 360, 540, image2);

  pres.Slides[0].GetThumbnail(new Size(960, 720)).Save("MergedFile.png", ImageFormat.Png);
}

Hur man slår ihop SVG till PNG i C#

 1. Installera Aspose.Slides för .NET. Se Installation .

 2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

 3. Skapa en instans av klassen Presentation.

 4. Ladda SVG-filerna du vill slå ihop.

 5. Spara den resulterande PNG-bilden.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil