PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for .NET

Lås eller lösenordsskydda PowerPoint- och OpenOffice-dokument med C#

Bygg dina egna .NET-appar för att ställa in ett lösenord för presentationer med API:er på serversidan.