HTML JPG PDF XML ODP
Aspose.Slides for .NET
ODP

Lås upp ODP-presentation via C#

Ta bort skyddet från ODP med .NET-biblioteket.

Hur man låser upp ODP-fil med C#

För att ta bort skydd ODP-fil kommer vi att använda

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt dokumentskydds-API för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Aspose.Slides


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Lås upp ODP via C#

Du behöver aspose.slides.dll som refereras till i ditt projekt för att utföra följande arbetsflöde.

 1. Ladda låst ODP med en instans av Presentation

 2. Kontrollera skyddet med IProtectionManager.IsWriteProtected egenskap av boolesk typ

 3. Ta bort skyddet med metoden IProtectionManager.RemoveWriteProtection

 4. Spara resultatet i ODP-format

Systemkrav

Aspose.Slides för .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
 • Aspose.Slides för .NET som refereras till i ditt projekt
 

Kommando


// load locked ODP file
var presentation = new Slides.Presentation("locked.odp");

// check if presentation is write protected
if (presentation.ProtectionManager.IsWriteProtected)
  // remove protection        
  presentation.ProtectionManager.RemoveWriteProtection();

// save presentation
presentation.Save("output.ppt", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Odp);
 
 • Om Aspose.Slides för .NET API

  Aspose.Slides API kan användas för att läsa, skriva, manipulera och konvertera Microsoft PowerPoint-dokument till PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP och olika andra format. Man kan skapa nya filer från grunden och spara dem i relevanta format som stöds. Aspose.Slides är ett fristående API för att skapa, analysera eller manipulera presentationer, bilder och element och det är inte beroende av någon programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Free App to Unlock ODP

  Check our live demos to unlock ODP files with following benefits.

    No need to download or setup anything
    No need to write or compile code
    Just upload ODP file and hit the "Unlock" button
    Download the resultant ODP file from the link

  ODP Vad är ODP filformatet

  Files with ODP extension represent presentation file format used by OpenOffice.org in the OASISOpen standard. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings. ODP files can be opened by applications that conform to the OpenDocument format (such as OpenOffice or StarOffice).

  Läs mera

  Andra upplåsningsformat som stöds

  Med C# kan man enkelt ta bort skydd/upplåsning av olika format inklusive.

  PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX (Öppna XML-presentationsformat)