PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for .NET

Lägg till vattenstämpel i PowerPoint- och OpenOffice-dokument med C#

Bygg dina egna .NET-appar för att vattenstämpla presentationer med hjälp av API:er på serversidan.