PPTX DOCX XLSX PDF ODP
Aspose.Slides for .NET
PPT

Lägg till textvattenstämpel till PPT via C#

Bygg dina egna .NET-appar för att vattenmärka PPT-filer med hjälp av API:er på serversidan.

Hur man vattenmärker PPT-fil med C#

För att vattenmärka PPT-filen använder vi

Aspose.Slides för .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulering för C#-plattformen. Öppen

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Steg för att lägga till vattenstämpel till PPT via C#

Du behöver aspose.slides.dll för att prova följande arbetsflöde i din egen miljö.

 1. Skapa en instans av presentationsklassen

 2. Välj huvudpresentationen

 3. Lägg till formtyp med AddAutoShape

 4. Lägg till vattenstämpeltext med AddTextFrame

Systemkrav

Aspose.Slides för .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET som refereras till i ditt projekt.
 

Lägg till vattenstämpel till PPT - C#


// create a Presentation from scratch
using (var presentation = new Aspose.Slides.Presentation())
{
  // get the Master Slide to add watermark on all slides
  var master = presentation.Masters[0];
  // add a new shape using IShapeColection.AddAutoShape
  var shape = master.Shapes.AddAutoShape(Aspose.Slides.ShapeType.Triangle, 0, 0, 0, 0);
  // set watermark text
  shape.AddTextFrame("CONFIDENTIAL");
  // save presentation in PPT format
  presentation.Save("output.ppt", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Ppt);
} 
 
 • Om Aspose.Slides för .NET API

  Aspose.Slides API kan användas för att läsa, skriva, manipulera och konvertera Microsoft PowerPoint-dokument till PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP och olika andra format. Man kan skapa nya filer från grunden och spara dem i relevanta format som stöds. Aspose.Slides är ett fristående API för att skapa, analysera eller manipulera presentationer, bilder och element och det är inte beroende av någon programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Watermark PPT via Online App

  Add watermark to PPT documents by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download or setup anything
    No need to write any code
    Just upload your PPT file, set your watermark and hit "Add" button
    Instantly get the download link for the resultant file

  PPT Vad är PPT filformatet

  A file with PPT extension represents PowerPoint file that consists of a collection of slides for displaying as SlideShow. It specifies the Binary File Format used by Microsoft PowerPoint 97-2003. A PPT file can contain several different types of information such as text, bulleted points, images, multimedia and other embedded OLE objects. Microsoft came up with newer file format for PowerPoint, known as PPTX, from 2007 onwards that is based on Office OpenXML and is different from this binary file format. Several other application programs such as OpenOffice Impress and Apple Keynote can also create PPT files.

  Läs mera

  Andra vattenmärkeformat som stöds

  Med C# kan man enkelt vattenmärka olika format inklusive.

  PPTX (Öppna XML-presentationsformat)