PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides for .NET
PPTX

Lägg till vattenstämpel i presentationen PPTX med C#

Bygg dina egna .NET-appar för att infoga text- eller bildvattenstämplar i PPT-, PPTX- eller ODP-presentationer med hjälp av API:er på serversidan.

Lägg till vattenstämpel i presentationen PPTX via C#

Med Aspose.Slides for .NET kan du lägga till vattenstämpel i presentationen av PPTX. Vattenstämplar är en viktig del av alla presentationer. De används för att skydda innehållet i presentationen från att kopieras eller användas utan tillstånd. En vattenstämpel är en synlig eller osynlig bild eller text som placeras ovanpå presentationen. Den kan användas för att identifiera ägaren till presentationen och för att förhindra obehörig användning. Vattenstämplar kan också användas för att sätta en professionell touch till presentationen och få den att se mer polerad ut.

Lägg till textvattenstämpel i PPTX med C#


using (var presentation = new Presentation())
{
  ISlide slide = presentation.Slides[0];
  IAutoShape watermarkShape = slide.Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Triangle, 0, 0, 0, 0);
  ITextFrame watermarkTextFrame = watermarkShape.AddTextFrame("Watermark");

  presentation.Save("watermark.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Lägg till bildvattenstämpel i PPTX presentation med C#


using (var presentation = new Presentation())
{
  ISlide slide = presentation.Slides[0];
  IAutoShape watermarkShape = slide.Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Triangle, 0, 0, 0, 0);

  IPPImage image = presentation.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("watermark.png"));

  watermarkShape.FillFormat.FillType = FillType.Picture;
  watermarkShape.FillFormat.PictureFillFormat.Picture.Image = image;
  watermarkShape.FillFormat.PictureFillFormat.PictureFillMode = PictureFillMode.Stretch;

  presentation.Save("watermark2.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Så här lägger du till vattenstämpel i PPTX via C#

Det här är stegen för att lägga till textvattenstämpel i PPTX-filer.

 1. Ladda PPTX med en instans av Presentation

 2. Välj huvudpresentationen

 3. Lägg till formtyp med metoden AddAutoShape

 4. Lägg till vattenstämpeltext med AddTextFrame-metoden

 5. Spara resultatet i formatet PPTX

Andra format som stöds

Med C# kan du också lägga till vattenstämpel i följande format: