Aspose.Slides for Node.js via Java

Node.js PowerPoint API för presentationer

Skapa, läs, ändra och konvertera PowerPoint- och OpenOffice-presentationer med Node.js utan någon extern programvara.

  Download Free Trial
  
 

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett Node.js-bibliotek som låter dig skapa, ändra och konvertera PowerPoint-presentationer i Node.js. Den stöder alla presentationselement som bilder, former, text, diagram, tabeller, bilder och mer. Den erbjuder också många avancerade funktioner som sammanslagning, kloning, delning, jämförelse och utskrift av presentationer. Den fungerar utan några beroenden och kan bearbeta tusentals presentationer på kort tid.

Aspose.Slides för Node.js via Java tillhandahåller dessa populära funktioner:

 • Laddar, öppnar och visar presentationer.
 • Redigera presentationer.
 • Konvertera presentationsfiler till populära presentationsformat, såsom PPT, PPTX och ODP.
 • Exportera presentationer till PDF, JPG, HTML, GIF, SVG och många andra format.
 • Rendering och utskrift av presentationer.
 • Kryptering och dekryptering av presentationer; lösenordsskyddande presentationer och ta bort lösenord.
 • Manipulera presentationsenheter, såsom huvudbilder, former, diagram, bildramar, ljudramar, videoramar, OLE, VBA-makron, animationer, etc.
 • Och många fler funktioner.

Node.js är en populär, gratis, öppen källkod och plattformsoberoende JavaScript-runtime-miljö som låter utvecklare skriva kommandoradsverktyg och skript på serversidan utanför en webbläsare. Av denna anledning är Aspose.Slides-teamet stolta över att kunna erbjuda Aspose.Slides för Node.js via Java till Node.js-communityt.

Avancerade Node.js PowerPoint API-funktioner

Skapa eller klona befintliga bilder från mallar

Arbeta med PowerPoint-tabeller via API

Applicera eller ta bort skyddet på tidigare

Lägg till Excel-diagram som OleObjects till bilder

Skapa former och lägg till text till former på bilder

Hantera text- och formformatering

Generera presentationer från databasen

Skriv ut presentationer på en fysisk skrivare

Systemkrav

 • Aspose.Slides för Node.js via Java är server-side JavaScript API baserat på Node.js. Det kan köras på Windows, Unix/Linux och Mac-plattformar med JDK 1.8 eller högre.

Hur man installerar

Använd NPM för att installera vårt Node.js-bibliotek för presentationsbearbetning från NPM-paketförrådet :

npm install aspose.slides.via.java

Hur man skapar en ny PowerPoint-presentation i Node.js

I exemplet nedan har vi lagt till en rektangel till den första bilden av presentationen.

      	
var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation();
try
{
  // Gets the first slide
  var slide = pres.getSlides().get_Item(0);
  // Adds an autoshape with type set to rectangle
  slide.getShapes().addAutoShape(aspose.slides.ShapeType.Rectangle, 50, 150, 300, 200);
  pres.save("outputPresentation.pptx", aspose.slides.SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hur man slår samman presentationer i Node.js

Den här Node.js-koden visar hur du slår samman presentationer:

      
var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres1 = new aspose.slides.Presentation("pres1.pptx");
var pres2 = new aspose.slides.Presentation("pres2.pptx");
try
{
  for (var i = 0; i < pres2.getSlides().size(); i++) 
  {
    pres1.getSlides().addClone(pres2.getSlides().get_Item(i));
  }
  pres1.save("combinedPresentation.pptx", aspose.slides.SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres1 != null) pres1.dispose();
  if (pres2 != null) pres2.dispose();
}
      
    

Hur man importerar presentation från PDF i Node.js. Konvertera PDF till PPT, Konvertera PDF till PPTX, Konvertera PDF till ODP

Den här Node.js-koden visar konverteringsprocessen från PDF till PowerPoint:

      
var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation();
try
{
  pres.getSlides().removeAt(0);
  pres.getSlides().addFromPdf("welcome-to-powerpoint.pdf");
  pres.save("outputPresentation.pptx", aspose.slides.SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hur man konverterar PowerPoint till PDF i Node.js

Den här Node.js-koden visar hur du konverterar ett PowerPoint PPT-, PPTX- och OpenOffice ODP-dokument till ett PDF-dokument med standardalternativen. Den resulterande filen är ett PDF-dokument med högsta kvalitetsnivåer

      
var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

// Instantiate a Presentation object that represents a PPT file
var pres = new aspose.slides.Presentation("PowerPoint.ppt");
try
{
  // Save the presentation as PDF
  pres.save("PPT-to-PDF.pdf", aspose.slides.SaveFormat.Pdf);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hur man konverterar PowerPoint till JPG i Node.js. Konvertera PPT till JPG, Konvertera PPTX till JPG, Konvertera ODP till JPG

Följande exempel visar hur du konverterar ett PowerPoint PPT-, PPTX- och OpenOffice ODP-dokument till en uppsättning JPEG-bilder.

      
var aspose = aspose || {};
var java = require("java");

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

// Instantiate a Presentation object that represents a PPT file
var pres = new aspose.slides.Presentation("pres.pptx");
try
{
  for (var i = 0; i < pres.getSlides().size(); i++)
  {
    var bmp = pres.getSlides().get_Item(i).getThumbnail(1, 1);
    var imageio = java.newInstanceSync("javax.imageio.ImageIO");
    var file = java.newInstanceSync("java.io.File", "slide_" + i + ".jpg");
    imageio.write(bmp, "JPEG", file);
  }
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användare har att säga om PowerPoint API:er.

 
 
View Case Studies
  

Support and Learning Resources