Konvertera FODP till PPSM i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt och lättanvänt bibliotek som låter dig konvertera PowerPoint-presentationer till olika format i Node.js. Den stöder alla presentationselement och format och tillhandahåller ett rikt API för att komma åt och ändra dem. Det låter dig också exportera dina bilder till olika format för vidare bearbetning eller delning.

Konvertera FODP till PPSM i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt Node.js-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera FODP till PPSM. Genom att använda Aspose.Slides för Node.js via Java kan alla utvecklare eller applikationer konvertera FODP till PPSM-filer med bara några rader kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för Node.js snabbt FODP-filer till PPSM-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera FODP till PPSM och många andra filformat

Konvertera FODP till PPSM med Node.js

För att konvertera FODP till PPSM måste du skapa en presentation från filen FODP och spara den som PPSM.

Node.js-kod för att konvertera FODP till PPSM


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.fodp");
try
{
    pres.save("output.ppsm", aspose.slides.SaveFormat.Ppsm);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Hur man konverterar FODP till PPSM med hjälp av Aspose.Slides för Node.js via Java API

För att konvertera FODP till PPSM med Aspose.Slides för Node.js via Java måste du importera paketet i din JavaScript-fil och skapa en instans av klassen Presentation. Klassen Presentation representerar ett PowerPoint-dokument och tillhandahåller metoder för att komma åt och manipulera dess element.

  1. Installera Aspose.Slides for Node.js via Java .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Node.js-projekt.

  3. Öppna källfilerna FODP i Node.js.

  4. Spara resultatet som PPSM-fil.

Konvertera FODP till andra format som stöds

Du kan också konvertera FODP och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan