Konvertera FODP till SVG i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt och lättanvänt bibliotek som låter dig konvertera PowerPoint-presentationer till olika format i Node.js. Den stöder alla presentationselement och format och tillhandahåller ett rikt API för att komma åt och ändra dem. Det låter dig också exportera dina bilder till olika format för vidare bearbetning eller delning.

Konvertera FODP till SVG i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt Node.js-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera FODP till SVG. Genom att använda Aspose.Slides för Node.js via Java kan alla utvecklare eller applikationer konvertera FODP till SVG-filer med bara några rader kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för Node.js snabbt FODP-filer till SVG-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera FODP till SVG och många andra filformat

Konvertera FODP till SVG med Node.js

För att konvertera FODP till SVG måste du skapa en presentation från filen FODP och spara den som SVG.

Node.js-kod för att konvertera FODP till SVG


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.fodp");
try
{
  var slide = pres.getSlides().get_Item(0);
  var svgStream = java.newInstanceSync("java.io.FileOutputStream", "image.svg");
  slide.writeAsSvg(svgStream);
  svgStream.close();
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Hur man konverterar FODP till SVG med hjälp av Aspose.Slides för Node.js via Java API

För att konvertera FODP till SVG med Aspose.Slides för Node.js via Java måste du importera paketet i din JavaScript-fil och skapa en instans av klassen Presentation. Klassen Presentation representerar ett PowerPoint-dokument och tillhandahåller metoder för att komma åt och manipulera dess element.

 1. Installera Aspose.Slides for Node.js via Java .

 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Node.js-projekt.

 3. Öppna källfilerna FODP i Node.js.

 4. Spara resultatet som SVG-fil.