Konvertera ODP till POTM i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt och lättanvänt bibliotek som låter dig konvertera PowerPoint-presentationer till olika format i Node.js. Den stöder alla presentationselement och format och tillhandahåller ett rikt API för att komma åt och ändra dem. Det låter dig också exportera dina bilder till olika format för vidare bearbetning eller delning.

Konvertera ODP till POTM i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt Node.js-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera ODP till POTM. Genom att använda Aspose.Slides för Node.js via Java kan alla utvecklare eller applikationer konvertera ODP till POTM-filer med bara några rader kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för Node.js snabbt ODP-filer till POTM-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera ODP till POTM och många andra filformat

Konvertera ODP till POTM med Node.js

För att konvertera ODP till POTM måste du skapa en presentation från filen ODP och spara den som POTM.

Node.js-kod för att konvertera ODP till POTM


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.odp");
try
{
    pres.save("output.potm", aspose.slides.SaveFormat.Potm);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Hur man konverterar ODP till POTM med hjälp av Aspose.Slides för Node.js via Java API

För att konvertera ODP till POTM med Aspose.Slides för Node.js via Java måste du importera paketet i din JavaScript-fil och skapa en instans av klassen Presentation. Klassen Presentation representerar ett PowerPoint-dokument och tillhandahåller metoder för att komma åt och manipulera dess element.

  1. Installera Aspose.Slides for Node.js via Java .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Node.js-projekt.

  3. Öppna källfilerna ODP i Node.js.

  4. Spara resultatet som POTM-fil.

Konvertera ODP till andra format som stöds

Du kan också konvertera ODP och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan