Konvertera OTP till POTX i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt och lättanvänt bibliotek som låter dig konvertera PowerPoint-presentationer till olika format i Node.js. Den stöder alla presentationselement och format och tillhandahåller ett rikt API för att komma åt och ändra dem. Det låter dig också exportera dina bilder till olika format för vidare bearbetning eller delning.

Konvertera OTP till POTX i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt Node.js-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera OTP till POTX. Genom att använda Aspose.Slides för Node.js via Java kan alla utvecklare eller applikationer konvertera OTP till POTX-filer med bara några rader kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för Node.js snabbt OTP-filer till POTX-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera OTP till POTX och många andra filformat

Konvertera OTP till POTX med Node.js

För att konvertera OTP till POTX måste du skapa en presentation från filen OTP och spara den som POTX.

Node.js-kod för att konvertera OTP till POTX


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.otp");
try
{
    pres.save("output.potx", aspose.slides.SaveFormat.Potx);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Hur man konverterar OTP till POTX med hjälp av Aspose.Slides för Node.js via Java API

För att konvertera OTP till POTX med Aspose.Slides för Node.js via Java måste du importera paketet i din JavaScript-fil och skapa en instans av klassen Presentation. Klassen Presentation representerar ett PowerPoint-dokument och tillhandahåller metoder för att komma åt och manipulera dess element.

  1. Installera Aspose.Slides for Node.js via Java .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Node.js-projekt.

  3. Öppna källfilerna OTP i Node.js.

  4. Spara resultatet som POTX-fil.

Konvertera OTP till andra format som stöds

Du kan också konvertera OTP och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan