Konvertera POT till FODP i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt och lättanvänt bibliotek som låter dig konvertera PowerPoint-presentationer till olika format i Node.js. Den stöder alla presentationselement och format och tillhandahåller ett rikt API för att komma åt och ändra dem. Det låter dig också exportera dina bilder till olika format för vidare bearbetning eller delning.

Konvertera POT till FODP i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt Node.js-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera POT till FODP. Genom att använda Aspose.Slides för Node.js via Java kan alla utvecklare eller applikationer konvertera POT till FODP-filer med bara några rader kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för Node.js snabbt POT-filer till FODP-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera POT till FODP och många andra filformat

Konvertera POT till FODP med Node.js

För att konvertera POT till FODP måste du skapa en presentation från filen POT och spara den som FODP.

Node.js-kod för att konvertera POT till FODP


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pot");
try
{
    pres.save("output.fodp", aspose.slides.SaveFormat.Fodp);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Hur man konverterar POT till FODP med hjälp av Aspose.Slides för Node.js via Java API

För att konvertera POT till FODP med Aspose.Slides för Node.js via Java måste du importera paketet i din JavaScript-fil och skapa en instans av klassen Presentation. Klassen Presentation representerar ett PowerPoint-dokument och tillhandahåller metoder för att komma åt och manipulera dess element.

  1. Installera Aspose.Slides for Node.js via Java .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Node.js-projekt.

  3. Öppna källfilerna POT i Node.js.

  4. Spara resultatet som FODP-fil.

Konvertera POT till andra format som stöds

Du kan också konvertera POT och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan