Konvertera POTX till PNG i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt och lättanvänt bibliotek som låter dig konvertera PowerPoint-presentationer till olika format i Node.js. Den stöder alla presentationselement och format och tillhandahåller ett rikt API för att komma åt och ändra dem. Det låter dig också exportera dina bilder till olika format för vidare bearbetning eller delning.

Konvertera POTX till PNG i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt Node.js-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera POTX till PNG. Genom att använda Aspose.Slides för Node.js via Java kan alla utvecklare eller applikationer konvertera POTX till PNG-filer med bara några rader kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för Node.js snabbt POTX-filer till PNG-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera POTX till PNG och många andra filformat

Konvertera POTX till PNG med Node.js

För att konvertera POTX till PNG måste du skapa en presentation från filen POTX och spara den som PNG.

Node.js-kod för att konvertera POTX till PNG


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.potx");
try
{
  for(var i = 0; i < pres.getSlides().size(); i++)
  {
    var sld = pres.getSlides().get_Item(i);
    var bi = sld.getThumbnail(2, 2);
    var outputfile = java.newInstanceSync("java.io.File", "slide_" + sld.getSlideNumber() + ".png");
    java.callStaticMethod("javax.imageio.ImageIO", "write", bi, "png", outputfile);
  }
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Hur man konverterar POTX till PNG med hjälp av Aspose.Slides för Node.js via Java API

För att konvertera POTX till PNG med Aspose.Slides för Node.js via Java måste du importera paketet i din JavaScript-fil och skapa en instans av klassen Presentation. Klassen Presentation representerar ett PowerPoint-dokument och tillhandahåller metoder för att komma åt och manipulera dess element.

 1. Installera Aspose.Slides for Node.js via Java .

 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Node.js-projekt.

 3. Öppna källfilerna POTX i Node.js.

 4. Spara resultatet som PNG-fil.