Konvertera PPSM till POT i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt och lättanvänt bibliotek som låter dig konvertera PowerPoint-presentationer till olika format i Node.js. Den stöder alla presentationselement och format och tillhandahåller ett rikt API för att komma åt och ändra dem. Det låter dig också exportera dina bilder till olika format för vidare bearbetning eller delning.

Konvertera PPSM till POT i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt Node.js-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera PPSM till POT. Genom att använda Aspose.Slides för Node.js via Java kan alla utvecklare eller applikationer konvertera PPSM till POT-filer med bara några rader kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för Node.js snabbt PPSM-filer till POT-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera PPSM till POT och många andra filformat

Konvertera PPSM till POT med Node.js

För att konvertera PPSM till POT måste du skapa en presentation från filen PPSM och spara den som POT.

Node.js-kod för att konvertera PPSM till POT


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.ppsm");
try
{
    pres.save("output.pot", aspose.slides.SaveFormat.Pot);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Hur man konverterar PPSM till POT med hjälp av Aspose.Slides för Node.js via Java API

För att konvertera PPSM till POT med Aspose.Slides för Node.js via Java måste du importera paketet i din JavaScript-fil och skapa en instans av klassen Presentation. Klassen Presentation representerar ett PowerPoint-dokument och tillhandahåller metoder för att komma åt och manipulera dess element.

  1. Installera Aspose.Slides for Node.js via Java .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Node.js-projekt.

  3. Öppna källfilerna PPSM i Node.js.

  4. Spara resultatet som POT-fil.