Konvertera PPTM till PPTX i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt och lättanvänt bibliotek som låter dig konvertera PowerPoint-presentationer till olika format i Node.js. Den stöder alla presentationselement och format och tillhandahåller ett rikt API för att komma åt och ändra dem. Det låter dig också exportera dina bilder till olika format för vidare bearbetning eller delning.

Konvertera PPTM till PPTX i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt Node.js-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera PPTM till PPTX. Genom att använda Aspose.Slides för Node.js via Java kan alla utvecklare eller applikationer konvertera PPTM till PPTX-filer med bara några rader kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för Node.js snabbt PPTM-filer till PPTX-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera PPTM till PPTX och många andra filformat

Konvertera PPTM till PPTX med Node.js

För att konvertera PPTM till PPTX måste du skapa en presentation från filen PPTM och spara den som PPTX.

Node.js-kod för att konvertera PPTM till PPTX


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pptm");
try
{
    pres.save("output.pptx", aspose.slides.SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Hur man konverterar PPTM till PPTX med hjälp av Aspose.Slides för Node.js via Java API

För att konvertera PPTM till PPTX med Aspose.Slides för Node.js via Java måste du importera paketet i din JavaScript-fil och skapa en instans av klassen Presentation. Klassen Presentation representerar ett PowerPoint-dokument och tillhandahåller metoder för att komma åt och manipulera dess element.

  1. Installera Aspose.Slides for Node.js via Java .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Node.js-projekt.

  3. Öppna källfilerna PPTM i Node.js.

  4. Spara resultatet som PPTX-fil.

Konvertera PPTM till andra format som stöds

Du kan också konvertera PPTM och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan