Konvertera PPTX till HTML i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt och lättanvänt bibliotek som låter dig konvertera PowerPoint-presentationer till olika format i Node.js. Den stöder alla presentationselement och format och tillhandahåller ett rikt API för att komma åt och ändra dem. Det låter dig också exportera dina bilder till olika format för vidare bearbetning eller delning.

Konvertera PPTX till HTML i Node.js

Aspose.Slides för Node.js via Java är ett kraftfullt Node.js-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera PPTX till HTML. Genom att använda Aspose.Slides för Node.js via Java kan alla utvecklare eller applikationer konvertera PPTX till HTML-filer med bara några rader kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för Node.js snabbt PPTX-filer till HTML-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera PPTX till HTML och många andra filformat

Konvertera PPTX till HTML med Node.js

För att konvertera PPTX till HTML måste du skapa en presentation från filen PPTX och spara den som HTML.

Node.js-kod för att konvertera PPTX till HTML


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pptx");
try
{
    pres.save("output.html", aspose.slides.SaveFormat.Html5);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Hur man konverterar PPTX till HTML med hjälp av Aspose.Slides för Node.js via Java API

För att konvertera PPTX till HTML med Aspose.Slides för Node.js via Java måste du importera paketet i din JavaScript-fil och skapa en instans av klassen Presentation. Klassen Presentation representerar ett PowerPoint-dokument och tillhandahåller metoder för att komma åt och manipulera dess element.

  1. Installera Aspose.Slides for Node.js via Java .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt Node.js-projekt.

  3. Öppna källfilerna PPTX i Node.js.

  4. Spara resultatet som HTML-fil.

Konvertera PPTX till andra format som stöds

Du kan också konvertera PPTX och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan