Aspose.Slides for Node.js via .NET

Node.js PowerPoint API för presentationer

Skapa, läs, ändra och konvertera PowerPoint- och OpenOffice-presentationer med Node.js utan någon extern programvara.

  Download Free Trial

Aspose.Slides för Node.js via .NET är ett Node.js-bibliotek som låter dig skapa, ändra och konvertera PowerPoint-presentationer i Node.js. Den stöder alla presentationselement som bilder, former, text, diagram, tabeller, bilder och mer. Den erbjuder också många avancerade funktioner som sammanslagning, kloning, delning, jämförelse och utskrift av presentationer. Den fungerar utan några beroenden och kan bearbeta tusentals presentationer på kort tid.

Aspose.Slides för Node.js via .NET tillhandahåller dessa populära funktioner:

 • Laddar, öppnar och visar presentationer.
 • Redigera presentationer.
 • Konvertera presentationsfiler till populära presentationsformat, såsom PPT, PPTX och ODP.
 • Exportera presentationer till PDF, JPG, HTML, GIF, SVG och många andra format.
 • Rendering och utskrift av presentationer.
 • Kryptering och dekryptering av presentationer; lösenordsskyddande presentationer och ta bort lösenord.
 • Manipulera presentationsenheter, såsom huvudbilder, former, diagram, bildramar, ljudramar, videoramar, OLE, VBA-makron, animationer, etc.
 • Och många fler funktioner.

Node.js är en populär, gratis, öppen källkod och plattformsoberoende JavaScript-runtime-miljö som låter utvecklare skriva kommandoradsverktyg och skript på serversidan utanför en webbläsare. Av denna anledning är Aspose.Slides-teamet stolta över att kunna erbjuda Aspose.Slides för Node.js via .NET till Node.js-communityt.

Avancerade Node.js PowerPoint API-funktioner

Skapa eller klona befintliga bilder från mallar

Arbeta med PowerPoint-tabeller via API

Applicera eller ta bort skyddet på tidigare

Lägg till Excel-diagram som OleObjects till bilder

Skapa former och lägg till text till former på bilder

Hantera text- och formformatering

Generera presentationer från databasen

Skriv ut presentationer på en fysisk skrivare

Systemkrav

 • Aspose.Slides för Node.js via .NET är server-side JavaScript API baserat på Node.js. Det kan köras på Windows, Unix/Linux och Mac-plattformar med .NET6 eller högre.

Hur man installerar

Använd NPM för att installera vårt Node.js-bibliotek för presentationsbearbetning från NPM-paketförrådet :

npm install aspose.slides.via.net

Hur man skapar en ny PowerPoint-presentation i Node.js

I exemplet nedan har vi lagt till en rektangel till den första bilden av presentationen.

      	
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat, ShapeType } = asposeSlides;

var pres = new Presentation();
try 
{
  var slide = pres.slides.get(0);
  slide.shapes.addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 50, 150, 300, 200);
  
  pres.save("pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hur man lägger till/tar bort/klonar bilder och redigerar formegenskaper i Node.js

Den här Node.js-koden visar hur du redigerar olika egenskaper och klonar bilder:

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, BackgroundType, FillType, ImageFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation();
try 
{
  // Add an empty slide to the presentation
  pres.slides.addEmptySlide(pres.layoutSlides.get(0));
  
  // Create another presentation and add its clone into the pres
  var pres2 = new Presentation();
  pres.slides.addClone(pres2.slides.get(0));
  
  // Access and modify properties of the first slide in pres
  var slide = pres.slides.get(0); // Get the first slide
  var slideNumber = slide.slideNumber; // Get slide number
  var hidden = slide.hidden; // Check if the slide is hidden
	
  // Set the background of the first slide
  slide.background.type = BackgroundType.OwnBackground; // Set background type
  slide.background.fillFormat.fillType = FillType.Solid; // Set fill type to solid
  slide.background.fillFormat.solidFillColor.color = "#AEC025F4"; // Set a solid fill color
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hur man konverterar PowerPoint till PDF i Node.js

Den här Node.js-koden visar hur du konverterar en PowerPoint till ett PDF-dokument

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.pdf", SaveFormat.Pdf);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hur man konverterar PowerPoint till GIF i Node.js

Den här Node.js-koden visar hur du konverterar en PowerPoint till en GIF-bild

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.gif", SaveFormat.Gif);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hur man konverterar PowerPoint till HTML i Node.js

Den här Node.js-koden visar hur du konverterar en PowerPoint till ett HTML-dokument

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.html", SaveFormat.Html);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hur man konverterar PowerPoint till ODP i Node.js

Den här Node.js-koden visar hur du konverterar en PowerPoint till ett ODP-dokument

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  pres.save("pres.odp", SaveFormat.Odp);
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    

Hur man slår samman presentationer i Node.js

Den här Node.js-koden visar hur du slår samman presentationer:

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation, SaveFormat } = asposeSlides;

var pres1 = new Presentation("pres1.pptx");
var pres2 = new Presentation("pres2.pptx");
try 
{
  for (var i = 0; i < pres2.slides.length; i++) 
  {
    pres1.slides.addClone(pres2.slides.get(i));
  }
  
  pres1.save("combinedPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
  if (pres1 != null) pres1.dispose();
  if (pres2 != null) pres2.dispose();
}
      
    

Hur man hämtar olika egenskaper för en PowerPoint-presentation

Följande exempel visar hur du hämtar olika egenskaper för en PowerPoint-presentation.

      
const asposeSlides = require('aspose.slides.via.net');

const { Presentation } = asposeSlides;

var pres = new Presentation("pres.pptx");
try 
{
  // Retrieve various properties of the presentation
  var countSlides = pres.slides.count; // Total number of slides
  var countMastersSlides = pres.masters.count; // Total number of master slides
  var countLayoutSlides = pres.layoutSlides.count; // Total number of layout slides
  var firstSlideNumber = pres.firstSlideNumber; // Number of the first slide
  var lastView = pres.viewProperties.lastView; // Last view type of the presentation
  var masterThemeName = pres.masterTheme.name; // Name of the master theme
  var sourceFormat = pres.sourceFormat; // Format of the source presentation
  var countVideos = pres.videos.count; // Total number of videos in the presentation
  var countImages = pres.images.count; // Total number of images in the presentation
  
  // Retrieve objects for further manipulation or information extraction
  var slideObject = pres.slides.get(0); // Object of the first slide
  var mastersSlideObject = pres.masters.get(0); // Object of the first master slide
  
  // Log the total number of slides to the console
  console.log("countSlides:" + countSlides);  
  console.log("countMastersSlides:" + countMastersSlides);  
  console.log("countLayoutSlides:" + countLayoutSlides);  
  console.log("firstSlideNumber:" + firstSlideNumber);  
  console.log("lastView=" + lastView);  
  console.log("masterThemeName:" + masterThemeName);  
  console.log("sourceFormat:" + sourceFormat);  
  console.log("countVideos:" + countVideos);  
  console.log("countImages:" + countImages);  
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}
      
    
  

Support and Learning Resources