Aspose.Slides for PHP via Java

PHP PowerPoint API för presentationer. PHP-presentation, PPT, PPTX, ODP

Skapa, läs, skriv, modifiera, slå samman, klona, ​​skydda och konvertera PowerPoint- och OpenOffice-presentationer i PHP utan någon extern programvara.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Slides för PHP via Java är ett kraftfullt klassbibliotek för att arbeta med eller bearbeta presentationer. Med den här produkten kan applikationer och utvecklare läsa, redigera eller manipulera och konvertera PowerPoint-presentationer (PPT, PPTX) och presentationer i andra format (ODP) utan tredjepartsapplikationer eller beroenden.

Aspose.Slides för PHP via Java tillhandahåller dessa populära funktioner:

 • Laddar, öppnar och visar presentationer.
 • Redigera presentationer.
 • Konvertera presentationer till PDF, Word, JPG, HTML, GIF, SVG och många andra format.
 • Rendering och utskrift av presentationer.
 • Kryptering och dekryptering av presentationer; lösenordsskyddande presentationer och ta bort lösenord.
 • Manipulera presentationsenheter, såsom huvudbilder, former, diagram, bildramar, ljudramar, videoramar, OLE, VBA-makron, animationer, etc.
 • Och många fler funktioner.

PHP är ett populärt allmänt skriptspråk, speciellt för webbutvecklingsändamål. Av denna anledning är Aspose.Slides-teamet stolta över att kunna erbjuda Aspose.Slides för PHP via Java till PHP-gemenskapen.

Avancerade PHP PowerPoint API-funktioner

Skapa eller klona bilder från mallar

Arbeta med PowerPoint-tabeller via API

Applicera eller ta bort skyddet på former

Lägg till Excel-diagram som OleObjects till bilder

Stöd för länkade OleObjects

Skapa presentationer från databasen

Skydda presentationer och resulterande PDF

Skriv ut presentationer på en fysisk skrivare

Skapa och anpassa diagram

Systemkrav

 • Kompatibel med PHP 7 eller senare

Hur man installerar

Använd packagist för att installera vårt PHP-bibliotek för presentationsbearbetning från PHP-paketförrådet:

composer require aspose/slides

Skapa ny PowerPoint-presentation. PHP-presentation: PPT, PPTX, ODP

I exemplet nedan har vi lagt till en rad i presentationens första bild.

      	
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

use aspose\slides;
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\ShapeType;
use aspose\slides\SaveFormat;

$pres = new Presentation();
try
{
  // Gets the first slide
  $slide = $pres->getSlides()->get_Item(0);
  // Adds an autoshape with type set to line
  $slide->getShapes()->addAutoShape(ShapeType::Line, 50, 150, 300, 0);
  $pres->save("NewPresentation_out.pptx", SaveFormat::Pptx);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
      
    

Slå samman presentationer. PHP-presentation: PPT, PPTX, ODP

Den här PHP-koden visar hur du slår samman presentationer:

      
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

use aspose\slides;
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\ShapeType;
use aspose\slides\SaveFormat;

$pres1 = new Presentation("pres1.pptx");
$pres2 = new Presentation("pres2.pptx");
try
{
	for ($i = 0; $i < java_values($pres2->getSlides()->size()); $i++) 
	{
		$pres1->getSlides()->addClone($pres2->getSlides()->get_Item($i));
	}
	$pres1->save("combined.pptx", SaveFormat::Pptx);
}
finally
{
  if ($pres1 != null) $pres1->dispose();
	if ($pres2 != null) $pres2->dispose();
}
      
    

Importera presentation från PDF. PHP-presentation: PDF till PPT, PDF till PPTX, PDF till ODP

Denna PHP-kod visar konverteringsprocessen från PDF till PowerPoint:

      
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

use aspose\slides;
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\ShapeType;
use aspose\slides\SaveFormat;

$pres = new Presentation();
try
{
  $pres->getSlides()->removeAt(0);
  $pres->getSlides()->addFromPdf("welcome-to-powerpoint.pdf");
  $pres->save("OutputPresentation.pptx", SaveFormat::Pptx);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
      
    

Konvertera PowerPoint till PDF med standardalternativ: PHP-presentation, PPT, PPTX eller ODP till PDF

Den här PHP-koden visar hur du konverterar ett PowerPoint PPT-, PPTX- och OpenOffice ODP-dokument till ett PDF-dokument med standardalternativen. Den resulterande filen är ett PDF-dokument med högsta kvalitetsnivåer

      
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

use aspose\slides;
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\ShapeType;
use aspose\slides\SaveFormat;

// Instantiate a Presentation object that represents a PPT file
$pres = new Presentation("PowerPoint.ppt");
try
{
  // Save the presentation as PDF
  $pres->save("PPT-to-PDF.pdf", SaveFormat::Pdf);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
      
    

Konvertera PowerPoint till JPG. PHP presentation. PPT till JPG, PPTX till JPG, ODP till JPG

Följande exempel visar hur du konverterar ett PowerPoint PPT-, PPTX- och OpenOffice ODP-dokument till en uppsättning JPEG-bilder.

      
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

use aspose\slides;
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\ShapeType;
use aspose\slides\SaveFormat;

// Instantiate a Presentation object that represents a PPT file
$pres = new Presentation("pres.pptx");
try
{
  for ($i = 0; $i < java_values($pres->getSlides()->size()); $i++)
  {
    $bmp = $pres->getSlides()->get_Item($i)->getThumbnail(1, 1);
		$imageio = new Java("javax.imageio.ImageIO");
		$javafile = new Java("java.io.File", "slide_". $i .".jpg");
		$imageio->write($bmp, "JPEG", $javafile);
	}
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
      
    

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användare har att säga om PowerPoint API:er.

 
 
Visa fallstudier