HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konvertera FODP till PPSM i PHP

Kraftfullt PowerPoint PHP-bibliotek för att konvertera FODP till PPSM

Konvertera FODP till PPSM i PHP

Behöver du konvertera FODP-filer till PPSM programmatiskt? Genom att använda Aspose.Slides för PHP via Java kan alla utvecklare konvertera FODP till PPSM-format med bara några rader PHP-kod .

Som ett modernt presentationsbearbetnings-API skapar Aspose.Slides för PHP snabbt PPSM från FODP. Testa kvaliteten på konverteringen från FODP till PPSM direkt i din webbläsare . Aspose PowerPoint PPTX-bibliotek låter dig konvertera FODP-filer till många populära format.

Du kan installera biblioteket från Composer med följande kommando:

Konsol/Terminal

> composer require aspose/slides 

Hur man konverterar FODP till PPSM i PHP

Det här är stegen för att konvertera en FODP-fil till PPSM med PHP.

 1. Ladda filen FODP med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa “spara”-metoden samtidigt som du anger sökväg för utdatafil och SaveFormat.PPSM som parametrar

 3. Filen FODP kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för PHP-konverteringsexemplet, se till att du har följande förutsättningar.

 1. Installera PHP 7, lägg till sökväg till PHP till systemvariabeln “PATH” och ställ in “allow_url_include” till “På” i filen “php.ini”.
 2. Installera JRE 8. Ställ in miljövariabeln JAVA_HOME som en sökväg till den installerade JRE-platsen.
 3. Installera Apache Tomcat 8.0 (se mer ).
 

Den här exempelkoden visar PHP-konvertering från FODP till PPSM


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.fodp");
try
{
  $pres->save("output.ppsm", SaveFormat::Ppsm);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Spara FODP som PPSM i PHP

  Använd gratisappen för att se en demonstration av konverteringsprocessen från FODP till PPSM.

  Free App to Convert FODP to PPSM

  Try our free Video app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera FODP till många andra filformat. Se andra omvandlingar som stöds nedan

  FODP TO BMP (Bitmappsbild)
  FODP TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  FODP TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  FODP TO JPG (JPEG-bild)
  FODP TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  FODP TO OTP (OpenDocument standardformat)
  FODP TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  FODP TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  FODP TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  FODP TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  FODP TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  FODP TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  FODP TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  FODP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  FODP TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  FODP TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  FODP TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  FODP TO SWF (SWF-format)
  FODP TO TIFF (Taggad bildformat)
  FODP TO XPS (XML-pappersspecifikationer)