Konvertera Image till PDF i PHP

Kraftfullt PowerPoint PHP-bibliotek som hjälper till att utveckla applikationer med möjligheten att skapa, slå samman, inspektera eller konvertera Microsoft PowerPoint- och OpenOffice-presentationsfiler utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Konvertera Image till PDF i PHP

Aspose.Slides för PHP via Java är ett kraftfullt PHP-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera Image till PDF. Genom att använda Aspose.Slides för PHP via Java, kan vilken utvecklare eller applikation som helst konvertera filer från Image till PDF med bara några rader PHP-kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för PHP snabbt Image-filer till PDF-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera Image till PDF och många andra filformat

Konvertera Image till PDF med PHP

För att konvertera Image till PDF måste du skapa en presentation från filen Image och spara den som PDF.

PHP-kod för att konvertera Image till PDF


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

$pres = new Presentation();
try
{
  $slide = $pres->getSlides()->get_Item(0);
  
  $filename = 'image.png';
  $f = fopen($filename, 'r');
  if ($f) {
    $contents = fread($f, filesize($filename));
    fclose($f);
  }
  
  $image = $pres->getImages()->addImage($contents);
  $slide->getShapes()->addPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10, 10, 100, 100, $image);

  $pres->save("output.pdf", SaveFormat::Pdf);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>

Hur man konverterar Image till PDF med Aspose.Slides för PHP API

Det här är stegen för att konvertera Image till PDF i PHP.

 1. Installera Aspose.Slides för PHP via Java .

 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt PHP-projekt.

 3. Öppna källfilen Image i PHP.

 4. Spara resultatet som PDF-fil.

Gratis onlinekonverterare

Hur man konverterar PPT till HTML i Python

Konvertera Image till andra format som stöds

Du kan också konvertera Image och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan