HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konvertera POT till BMP i PHP

Kraftfullt PowerPoint PHP-bibliotek för att konvertera POT till BMP

Konvertera POT till BMP i PHP

Behöver du konvertera POT-filer till BMP programmatiskt? Genom att använda Aspose.Slides för PHP via Java kan alla utvecklare konvertera POT till BMP-format med bara några rader PHP-kod .

Som ett modernt presentationsbearbetnings-API skapar Aspose.Slides för PHP snabbt BMP från POT. Testa kvaliteten på konverteringen från POT till BMP direkt i din webbläsare . Aspose PowerPoint PPTX-bibliotek låter dig konvertera POT-filer till många populära format.

Du kan installera biblioteket från Composer med följande kommando:

Konsol/Terminal

> composer require aspose/slides 

Hur man konverterar POT till BMP i PHP

Det här är stegen för att konvertera en POT-fil till BMP med PHP.

 1. Ladda filen POT med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa “spara”-metoden samtidigt som du anger sökväg för utdatafil och SaveFormat.BMP som parametrar

 3. Filen POT kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för PHP-konverteringsexemplet, se till att du har följande förutsättningar.

 1. Installera PHP 7, lägg till sökväg till PHP till systemvariabeln “PATH” och ställ in “allow_url_include” till “På” i filen “php.ini”.
 2. Installera JRE 8. Ställ in miljövariabeln JAVA_HOME som en sökväg till den installerade JRE-platsen.
 3. Installera Apache Tomcat 8.0 (se mer ).
 

Den här exempelkoden visar PHP-konvertering från POT till BMP


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.pot");
try
{
  for ($i = 0; $i < java_values($pres->getSlides()->size()); $i++)
  {
    $bmp = $pres->getSlides()->get_Item($i)->getThumbnail(2, 2);
    $imageio = new Java("javax.imageio.ImageIO");
    $javafile = new Java("java.io.File", "slide_". $i .".bmp");
    $imageio->write($bmp, "BMP", $javafile);
  }
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Spara POT som BMP i PHP

  Använd gratisappen för att se en demonstration av konverteringsprocessen från POT till BMP.

  Free App to Convert POT to BMP

  Try our free Video app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera POT till många andra filformat. Se andra omvandlingar som stöds nedan

  POT TO FODP (OpenDocument platt XML-presentation)
  POT TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  POT TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  POT TO JPG (JPEG-bild)
  POT TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  POT TO OTP (OpenDocument standardformat)
  POT TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  POT TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  POT TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  POT TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  POT TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  POT TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  POT TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  POT TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POT TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  POT TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  POT TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  POT TO SWF (SWF-format)
  POT TO TIFF (Taggad bildformat)
  POT TO XPS (XML-pappersspecifikationer)