HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konvertera POTM till BMP i PHP

Kraftfullt PowerPoint PHP-bibliotek för att konvertera POTM till BMP

Konvertera POTM till BMP i PHP

Behöver du konvertera POTM-filer till BMP programmatiskt? Genom att använda Aspose.Slides för PHP via Java kan alla utvecklare konvertera POTM till BMP-format med bara några rader PHP-kod .

Som ett modernt presentationsbearbetnings-API skapar Aspose.Slides för PHP snabbt BMP från POTM. Testa kvaliteten på konverteringen från POTM till BMP direkt i din webbläsare . Aspose PowerPoint PPTX-bibliotek låter dig konvertera POTM-filer till många populära format.

Du kan installera biblioteket från Composer med följande kommando:

Konsol/Terminal

> composer require aspose/slides 

Hur man konverterar POTM till BMP i PHP

Det här är stegen för att konvertera en POTM-fil till BMP med PHP.

 1. Ladda filen POTM med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa “spara”-metoden samtidigt som du anger sökväg för utdatafil och SaveFormat.BMP som parametrar

 3. Filen POTM kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för PHP-konverteringsexemplet, se till att du har följande förutsättningar.

 1. Installera PHP 7, lägg till sökväg till PHP till systemvariabeln “PATH” och ställ in “allow_url_include” till “På” i filen “php.ini”.
 2. Installera JRE 8. Ställ in miljövariabeln JAVA_HOME som en sökväg till den installerade JRE-platsen.
 3. Installera Apache Tomcat 8.0 (se mer ).
 

Den här exempelkoden visar PHP-konvertering från POTM till BMP


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.potm");
try
{
  for ($i = 0; $i < java_values($pres->getSlides()->size()); $i++)
  {
    $bmp = $pres->getSlides()->get_Item($i)->getThumbnail(2, 2);
    $imageio = new Java("javax.imageio.ImageIO");
    $javafile = new Java("java.io.File", "slide_". $i .".bmp");
    $imageio->write($bmp, "BMP", $javafile);
  }
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Spara POTM som BMP i PHP

  Använd gratisappen för att se en demonstration av konverteringsprocessen från POTM till BMP.

  Free App to Convert POTM to BMP

  Try our free Video app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera POTM till många andra filformat. Se andra omvandlingar som stöds nedan

  POTM TO FODP (OpenDocument platt XML-presentation)
  POTM TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  POTM TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  POTM TO JPG (JPEG-bild)
  POTM TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  POTM TO OTP (OpenDocument standardformat)
  POTM TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  POTM TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  POTM TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  POTM TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  POTM TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  POTM TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  POTM TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  POTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTM TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  POTM TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  POTM TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  POTM TO SWF (SWF-format)
  POTM TO TIFF (Taggad bildformat)
  POTM TO XPS (XML-pappersspecifikationer)