HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konvertera PPSX till POTX i PHP

Kraftfullt PowerPoint PHP-bibliotek för att konvertera PPSX till POTX

Konvertera PPSX till POTX i PHP

Behöver du konvertera PPSX-filer till POTX programmatiskt? Genom att använda Aspose.Slides för PHP via Java kan alla utvecklare konvertera PPSX till POTX-format med bara några rader PHP-kod .

Som ett modernt presentationsbearbetnings-API skapar Aspose.Slides för PHP snabbt POTX från PPSX. Testa kvaliteten på konverteringen från PPSX till POTX direkt i din webbläsare . Aspose PowerPoint PPTX-bibliotek låter dig konvertera PPSX-filer till många populära format.

Du kan installera biblioteket från Composer med följande kommando:

Konsol/Terminal

> composer require aspose/slides 

Hur man konverterar PPSX till POTX i PHP

Det här är stegen för att konvertera en PPSX-fil till POTX med PHP.

 1. Ladda filen PPSX med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa “spara”-metoden samtidigt som du anger sökväg för utdatafil och SaveFormat.POTX som parametrar

 3. Filen PPSX kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för PHP-konverteringsexemplet, se till att du har följande förutsättningar.

 1. Installera PHP 7, lägg till sökväg till PHP till systemvariabeln “PATH” och ställ in “allow_url_include” till “På” i filen “php.ini”.
 2. Installera JRE 8. Ställ in miljövariabeln JAVA_HOME som en sökväg till den installerade JRE-platsen.
 3. Installera Apache Tomcat 8.0 (se mer ).
 

Den här exempelkoden visar PHP-konvertering från PPSX till POTX


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.ppsx");
try
{
  $pres->save("output.potx", SaveFormat::Potx);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Spara PPSX som POTX i PHP

  Använd gratisappen för att se en demonstration av konverteringsprocessen från PPSX till POTX.

  Free App to Convert PPSX to POTX

  Try our free Video app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPSX till många andra filformat. Se andra omvandlingar som stöds nedan

  PPSX TO BMP (Bitmappsbild)
  PPSX TO FODP (OpenDocument platt XML-presentation)
  PPSX TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPSX TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPSX TO JPG (JPEG-bild)
  PPSX TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPSX TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPSX TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPSX TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPSX TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPSX TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPSX TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPSX TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPSX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPSX TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPSX TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPSX TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPSX TO SWF (SWF-format)
  PPSX TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPSX TO XPS (XML-pappersspecifikationer)