HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konvertera PPT till PDF i PHP

Kraftfullt PowerPoint PHP-bibliotek för att konvertera PPT till PDF

Konvertera PPT till PDF i PHP

Behöver du konvertera PPT-filer till PDF programmatiskt? Genom att använda Aspose.Slides för PHP via Java kan alla utvecklare konvertera PPT till PDF-format med bara några rader PHP-kod .

Som ett modernt presentationsbearbetnings-API skapar Aspose.Slides för PHP snabbt PDF från PPT. Testa kvaliteten på konverteringen från PPT till PDF direkt i din webbläsare . Aspose PowerPoint PPTX-bibliotek låter dig konvertera PPT-filer till många populära format.

Du kan installera biblioteket från Composer med följande kommando:

Konsol/Terminal

> composer require aspose/slides 

Hur man konverterar PPT till PDF i PHP

Det här är stegen för att konvertera en PPT-fil till PDF med PHP.

 1. Ladda filen PPT med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa “spara”-metoden samtidigt som du anger sökväg för utdatafil och SaveFormat.PDF som parametrar

 3. Filen PPT kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för PHP-konverteringsexemplet, se till att du har följande förutsättningar.

 1. Installera PHP 7, lägg till sökväg till PHP till systemvariabeln “PATH” och ställ in “allow_url_include” till “På” i filen “php.ini”.
 2. Installera JRE 8. Ställ in miljövariabeln JAVA_HOME som en sökväg till den installerade JRE-platsen.
 3. Installera Apache Tomcat 8.0 (se mer ).
 

Den här exempelkoden visar PHP-konvertering från PPT till PDF


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.ppt");
try
{
  $pres->save("output.pdf", SaveFormat::Pdf);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Spara PPT som PDF i PHP

  Använd gratisappen för att se en demonstration av konverteringsprocessen från PPT till PDF.

  Free App to Convert PPT to PDF

  Try our free Video app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPT till många andra filformat. Se andra omvandlingar som stöds nedan

  PPT TO BMP (Bitmappsbild)
  PPT TO FODP (OpenDocument platt XML-presentation)
  PPT TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPT TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPT TO JPG (JPEG-bild)
  PPT TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPT TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPT TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPT TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPT TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPT TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPT TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPT TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPT TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPT TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPT TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPT TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPT TO SWF (SWF-format)
  PPT TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPT TO XPS (XML-pappersspecifikationer)