HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konvertera PPTM till PPT i PHP

Kraftfullt PowerPoint PHP-bibliotek för att konvertera PPTM till PPT

Konvertera PPTM till PPT i PHP

Behöver du konvertera PPTM-filer till PPT programmatiskt? Genom att använda Aspose.Slides för PHP via Java kan alla utvecklare konvertera PPTM till PPT-format med bara några rader PHP-kod .

Som ett modernt presentationsbearbetnings-API skapar Aspose.Slides för PHP snabbt PPT från PPTM. Testa kvaliteten på konverteringen från PPTM till PPT direkt i din webbläsare . Aspose PowerPoint PPTX-bibliotek låter dig konvertera PPTM-filer till många populära format.

Du kan installera biblioteket från Composer med följande kommando:

Konsol/Terminal

> composer require aspose/slides 

Hur man konverterar PPTM till PPT i PHP

Det här är stegen för att konvertera en PPTM-fil till PPT med PHP.

 1. Ladda filen PPTM med en instans av presentationsklassen

 2. Anropa “spara”-metoden samtidigt som du anger sökväg för utdatafil och SaveFormat.PPT som parametrar

 3. Filen PPTM kommer att sparas på den angivna sökvägen

Systemkrav

Innan du kör källkoden för PHP-konverteringsexemplet, se till att du har följande förutsättningar.

 1. Installera PHP 7, lägg till sökväg till PHP till systemvariabeln “PATH” och ställ in “allow_url_include” till “På” i filen “php.ini”.
 2. Installera JRE 8. Ställ in miljövariabeln JAVA_HOME som en sökväg till den installerade JRE-platsen.
 3. Installera Apache Tomcat 8.0 (se mer ).
 

Den här exempelkoden visar PHP-konvertering från PPTM till PPT


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.pptm");
try
{
  $pres->save("output.ppt", SaveFormat::Ppt);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Spara PPTM som PPT i PHP

  Använd gratisappen för att se en demonstration av konverteringsprocessen från PPTM till PPT.

  Free App to Convert PPTM to PPT

  Try our free Video app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPTM till många andra filformat. Se andra omvandlingar som stöds nedan

  PPTM TO BMP (Bitmappsbild)
  PPTM TO FODP (OpenDocument platt XML-presentation)
  PPTM TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPTM TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPTM TO JPG (JPEG-bild)
  PPTM TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPTM TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPTM TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPTM TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPTM TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPTM TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPTM TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPTM TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPTM TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPTM TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPTM TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPTM TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPTM TO SWF (SWF-format)
  PPTM TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPTM TO XPS (XML-pappersspecifikationer)